กฎหมายปรับใหม่ ‘ดอกเบี้ยลดต้น-ลดดอก’

17 กรกฎาคม ค.ศ. 2023 โดย

ซื้อรถมีเฮ! 

กฎหมายปรับใหม่ ‘ดอกเบี้ยลดต้น-ลดดอก’

ถือว่าเป็นข่าวดีของคนที่มีแพลนจะซื้อรถในอนาคตเลยครับ หลังจากการประกาศราชกิจจานุเบกษาที่มีประกาศออกมาว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา โดยใจความสำคัญกล่าวถึงการเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) หรือแบบ ‘ลดต้นลดดอก’ ซึ่งเป็นการคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด ไม่ใช่คิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่ (Flat Rate) จากราคาเต็มของรถ พูดง่าย ๆ ก็เหมือนกับดอกเบี้ยบ้าน-ที่พักอาศัยนั่นเองครับ ข้อดีของกฎหมายใหม่นี้จะช่วยให้ภาระของผู้ซื้อในการชำระดอกเบี้ยลดลงนั่นเอง โดยจะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศภายใน 90 วัน ซึ่งน่าจะราว ๆ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ทุกคนจะได้ใช้กฎหมายตัวนี้ครับ ถือว่าเป็นการปรับที่ทำให้ผู้ที่กำลังจะซื้อรถยิ้มได้ขึ้นมาเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่ในประกาศนี้ครอบคลุมแฉพาะการเช่าซื้อรถส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับ
สำหรับมือใหม่ในการผ่อน ‘นินนิน’ ขออธิบายให้เห็นความแตกต่าง ระหว่างการปรับดอกเบี้ยแบบเดิม และแบบใหม่เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับ

ดอกเบี้ยเช่าซื้อรถ

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Interest Rate) การผ่อนชําระในแต่ละงวดทําให้เงินต้นลดลง ทำให้ดอกเบี้ยที่เรียกเก็บแต่ละงวดลดลงไปด้วย เช่น เราซื้อรถจักรยานยนต์ในราคา 100,000 บาท หากงวดแรกเราผ่อนชําระ เงินต้นไปแล้ว 5,000 บาท ดอกเบี้ยที่คิดในงวดถัดไป ก็จะคิดจากเงินต้น 95,000 บาท

แต่ถ้าเป็น อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) แปลว่า ผู้ขายจะคิดอัตราดอกเบี้ยครั้งเดียวตั้งแต่วันที่ทําสัญญา โดยคำนวณหารแบ่งเป็นงวด ๆ จนถึงวันที่เราผ่อนครบสัญญา นั่นหมายความว่า แม้เราจะผ่อนเงินต้นไปบางส่วนแล้ว แต่ดอกเบี้ยที่คํานวณนั้นจะใช้อัตราที่คํานวณจากเงินต้นเต็มจํานวนตั้งแต่วันแรก ไม่ลดลงไปตามเงินต้นที่เราจ่ายไปแล้วครับ

นอกจากนั้นราชกิจจานุเบกษา ยังมีการกล่าวถึงเนื้อหาสำคัญอื่น ๆ อาทิ
- ราคาเงินสด จำนวนเงินจอง จำนวนเงินดาวน์ ราคาเงินสดส่วนทีเหลือ อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate) ในการคำนวณผลตอบแทนให้ระบุอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จำนวนงวดที่ผ่อนชำระ จำนวนเงินค่าเช่าซื้อทั้งสิ้น จำนวนเงินค่าเช่าซื้อ ที่ผ่อนชำระในแต่ละงวด จำนวนค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ชำระในแต่ละงวด เริ่มชำระค่างวดแรกในวันที่เท่าใด และชำระค่างวดต่อ ๆ ไปภายในวันที่เท่าใด
- ในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดอัตราดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ไว้เป็นการเฉพาะ ให้กำหนดอัตราดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ตามกลไกตลาด โดยคำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) ดังนี้
• กรณีรถยนต์ใหม่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ต่อปี
• กรณีรถยนต์ใช้แล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปี
• กรณีรถจักรยานยนต์ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 23 ต่อปี
ซึ่งคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาอาจปรับเปลี่ยนให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศในทุก 3 ปี
- กรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อ หรือ ผู้กู้ จะขอชำระเงินค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียว เพื่อปิดบัญชีค่าเช่าซื้อ โดยไม่ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อเป็นรายงวดตามสัญญาเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดโดยให้คิดคำนวณตามมาตรฐานที่ระบุไว้ ตามขั้นดังนี้
• กรณีชำระค่างวดมาแล้วไม่เกิน 1 ใน 3 ของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุไว้ในสัญญาให้ได้รับส่วนลดในอัตราไม่น้อยกว่า 60% ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
• กรณีชำระค่างวดมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 แต่ไม่เกิน 2 ใน 3 ของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุไว้ในสัญญาให้ได้รับส่วนลดในอัตราไม่น้อยกว่า 70% ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
• กรณีชำระค่างวดมาแล้วเกินกว่า 2 ใน 3 ของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุไว้ในสัญญาให้ได้รับส่วนลดทั้งหมดของ ดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา: www.ratchakitcha.soc.go.th

มีแพลนซื้อรถแล้วอย่าลืมแพลนเรื่องประกันรถยนต์นะคร้าบ ‘นินนิน’ ขอแนะนำประกันรถยนต์กับทาง TTIB เลยครับ เรามีพาร์ทเนอร์ให้คุณเลือกประกันได้ตรงใจ ไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ป้ายแดง หรือรถรุ่นเก๋า ก็ทำประกันได้ ปลอดภัยไว้ก่อน 

ดอกเบี้ยเช่าซื้อรถ

รายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครองหรือเงื่อนไขการทำประกันภัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยรถยนต์ของ TT Insurance Broker พร้อมให้บริการมากคร้าบ 
โทรศัพท์ 02-248-4848 จันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 08.30-17.00 น.
Facebook page: TT Insurance Broker
Line official @TTIB
http://www.ttib.co.th
#ราชกิจจานุเบกษา #ดอกเบี้ย #ซื้อรถ #TTIBประกันดีต่อใจ #บริการว่องไวใส่ใจคุณ

ที่มา:
www.ratchakitcha.soc.go.th
www.thairath.co.th

แชร์โพสต์นี้

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart