ทำความรู้จัก 

บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
        บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 โดยเป็นกลุ่มบริษัทร่วมภายในเครือของ บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท โตโยต้า ทูโช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) และกลุ่มตระกูลเชาว์วิศิษฐ์       เราได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มบริษัทชั้นนำระดับโลกทั้งในแวดวงประกันภัย และธุรกิจอื่น ๆ ในการเป็นพันธมิตรด้านธุรกิจ เพื่อให้บริการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในกลุ่มประกันชีวิต และประกันวินาศภัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งแบบรายบุคคล และกลุ่มบริษัท 
       และด้วยบริการที่รวดเร็ว สร้างสรรค์และครอบคลุมทุกความต้องการ จึงทำให้เราเป็นบริษัทประกันที่ให้บริการด้านประกันภัยที่อยู่ในระดับต้น ๆ ของประเทศไทย และมุ่งสู่การเป็นโบรกเกอร์ญี่ปุ่นอันดับหนึ่งในประเทศไทย
       บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และเป็นสมาชิกของสมาคมนายหน้าประกันภัย นอกจากนั้นยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO14001 อีกด้วย

  
       วิสัยทัศน์ และปรัชญานการดำเนินกิจการของเรา คือตั้งใจที่จะเป็นบริษัทที่สร้างคุณค่า และสร้างสรรค์สังคมให้เจริญรุ่งเรือง โดยดำรงอยู่และเจริญเติบโตไปพร้อมกับ ผู้คน สังคม และโลก โดยยึดแนวทางปฏิบัติของการเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม อันได้แก่การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างเปิดเผยเป็นธรรม การรับผิดชอบต่อสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อม การนำเสนอความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่ม การเคารพผู้อื่น และการสร้างสภาพแวดล้อม การทำงานที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น เพื่อภาพในอุดมคติ และการมุ่งสู่อนาคต
       สโลแกนการให้บริการด้านประกันภัยของเราที่มีต่อลูกค้าคนสำคัญ คือ ทีทีไอบี ประกันดีต่อใจ บริการว่องไว ใส่ใจคุณ