ร่วมงานกับ TTIB

ที่ TTIB เรามุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลากรให้มีคุณภาพ ก้าวหน้าในอาชีพ และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าแก่สังคม


Benefit

การปรับขึ้นเงินเดือน และโบนัสตามผลงานประจำปี เบี้ยเลี้ยงและของขวัญตามเทศกาล สิทธิการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย

Self Development

สวัสดิการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล เช่น ทักษะทางภาษา ความรู้เฉพาะทางประกันภัย

Provident Fund

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทร่วมสมทบให้เพื่อเป็นเงินสะสมให้กับพนักงานตลอดระยะเวลางาน

Health Treatment

สวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่ม สวัสดิการการทันตกรรม และจักษุ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลครอบครัว

สนใจร่วมงานในตำแหน่งอื่น ๆ

Separate email addresses with a comma.

  ขอบคุณที่สนใจบริการของเราค่ะ

ทีมงานของเรา จะติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุดค่ะ

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart