การแถลงสุขภาพสำคัญยังไง? เรื่องต้องรู้ก่อนทำประกันสุขภาพ

26 ตุลาคม ค.ศ. 2023 โดย
Administrator 2

การแถลงสุขภาพสำคัญยังไง?
เรื่องต้องรู้ก่อนทำประกันสุขภาพ

          การแถลงสุขภาพถือว่าเป็นวาระยอดฮิตตลอดกาลสำหรับการทำประกันสุขภาพที่ผู้เอาประกันหรือผู้ขอสมัครทำประกันจะต้องเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของตนเอง เพื่อให้การพิจารณารับประกันภัยถูกพิจารณาตามข้อมูลสุขภาพที่เป็นความจริงมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลต่อสิทธิของผู้เอาประกันเอง รวมถึงบริษัทประกันภัยด้วยครับ และเพิ่งเป็นประเด็นไปหมาด ๆ กรณีที่อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่ง แล้วต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวไปก่อน ซึ่งคลาดเคลื่อนจากความเข้าใจของเจ้าตัวในฐานะผู้เอาประกันภัย ‘สารพันประกันภัย’ วันนี้ TTIB จึงนำข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของการแถลงสุขภาพก่อนทำประกันมาบอกเล่าและสร้างความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นให้กับทุกคนครับ

health insurance claim health check TTIB

          ประกันสุขภาพ คือประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีเจ็บป่วย และเข้ารับการรักษาจากแพทย์ภายใต้โรงพยาบาลที่อยู่ในคู่สัญญา หรือเครือข่ายของประกันภัยเจ้าที่ท่านทำไว้ ซึ่งรายละเอียดความคุ้มครองอาจแตกต่างกันออกไปตามแผนประกันภัย เช่น แผนที่ครอบคลุมทั้งการรักษากรณีผู้ป่วยนอก (หาหมอ รับยา และกลับบ้านได้) ผู้ป่วยใน (หาหมอ มีการค้างคืนเพื่อรับการรักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาล) แผนที่ครอบคลุมโรคร้ายแรงหรือโรคเฉพาะบางอย่าง หรือแผนประกันสุขภาพที่มีการชดเชยรายได้ ซึ่งแผนประกันที่หลากหลายนี้ทำให้ผู้เอาประกันภัยมีทางเลือกเพิ่มขึ้น และเข้าถึงความคุ้มครองตามแผนที่เหมาะกับตนเองได้มากขึ้น ข้อดีของประกันสุขภาพคือเมื่อเจ็บป่วยแล้ว ลดความกังวลในด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าต่อครั้ง-ต่อเหตุความเจ็บป่วยจะต้องควักเงินในกระเป๋าเท่าไหร่ 

          อย่างไรก็ตาม โดยหลักการของการทำประกันภัยนั้น เป็นการประกันเพื่อรองรับความเสี่ยงสำหรับเหตุการณ์ในอนาคต ไม่ใช่การแสวงหาผลประโยชน์ ความคุ้มครองครอบคลุมตามค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง ในเงื่อนไขของประกันภัยสุขภาพจึงมีเงื่อนไขและการระบุรายละเอียดต่างจากประกันภัยประเภทอื่น ในแง่ของภาวะที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย ซึ่งบริษัทประกันอาจไม่สามารถทราบได้ หากไม่ได้มีการตรวจสุขภาพ หรือผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อเท็จจริงจากประกันภัย จึงเป็นที่มาที่ไปว่า จำเป็นต้องมีการยืนยันประวัติสุขภาพ หรือการแถลงสุขภาพประกอบ และแม้ทำประกันภัยไปแล้ว บริษัทประกันภัยก็สามารถเข้าถึงหรือสืบทราบข้อมูลด้านสุขภาพของผู้เอาประกันภัยก่อนระยะเวลาเอาประกันได้ จึงทำให้การแถลงสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพประกันสำหรับผู้เอาประกันและบริษัทประกันภัยเป็นเรื่องสำคัญที่สุด และมีประโยชน์ต่อทั้ง 2 ฝ่าย 

health insurance claim health check TTIB

การแถลงสุขภาพ การตรวจสุขภาพก่อนทำประกันสำคัญอย่างไร?
          การแถลงสุขภาพ เป็นการเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพตามความเป็นจริงเพื่อให้บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงของสุขภาพของผู้ทำประกัน ดูอย่างผิวเผิน ผู้บริโภคอย่างเรา ๆ อาจจะเข้าใจว่าประกันภัยให้เราแถลงเพื่อเป็นเงื่อนไขว่าจะไม่ให้ความคุ้มครองในอาการหรือโรคที่เราแจ้งไปเพียงเท่านั้น แต่จริง ๆ แล้วการแถลงสุขภาพ หรือการตรวจสุขภาพก่อนทำประกันนั้นมีประโยชน์ต่อตัวผู้เอาประกันภัยมากกว่าที่คิด เช่น อาการหรือโรคบางอย่างที่เราเคยเจ็บป่วยและได้รับการรักษาจริง หายขาดแล้วโดยมีการรับรองจากแพทย์ เมื่อแถลงอย่างชัดเจน บริษัทฯ ประกันทราบและประเมินข้อมูลทำให้รับความเสี่ยงนี้ได้ ในอนาคตหากเราเจ็บป่วยด้วยโรคหรืออาการเดิมจึงอาจไม่เป็นเหตุให้บริษัทประกันสามารถปฏิเสธความคุ้มครองหรือบอกเลิกสัญญาได้ เรียกว่าหากเริ่มต้นด้วยความโปร่งใส และมีความเข้าใจที่ตรงกัน เมื่อประกันทำงาน หรือยามเคลมประกันจะทำให้ลดปัญหาลงได้มากทีเดียว เพราะทั้ง 2 ฝ่ายต่างรับรู้รับทราบข้อมูลเดียวกัน ผู้เอาประกันเองก็สบายใจในการเข้ารับการรักษา ไม่ต้องกังวลว่าหลังทำประกันแล้วประกันภัยจะมาบอกเลิกอย่างไม่เป็นธรรม 

health insurance claim health check TTIB

เบื้องหลังประกันสุขภาพ ที่ ‘ไม่ถงไม่ถามเรื่องสุขภาพสักคำ’ 
          หลายท่านอาจจะพอได้ยินว่ามีประกันสุขภาพที่โปรโมทว่าไม่ถามเรื่องสุขภาพ จริง ๆ เบื้องหลังของประกันสุขภาพนี้หมายถึงการไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ทำประกันภัยกลุ่มหนึ่งที่ไม่สะดวกในการดำเนินการตรวจหรือรวบรวมประวัติสุขภาพต่าง ๆ ให้สามารถทำประกันภัยสุขภาพได้ อย่างไรก็ตาม โดยเงื่อนไขแล้วก็เช่นเดียวกับประกันสุขภาพทั่วไปที่ บริษัทฯ จะมีใบคำขอข้อมูลแถลงสุขภาพเบื้องต้น และเก็บข้อมูลด้านอื่น ๆ ประกอบ เช่น น้ำหนัก-ส่วนสูง ไลฟ์สไตล์ เช่น ดื่มเครื่องดื่มแอลอกอฮอล์ หรือสูบบุหรี่หรือไม่ สถานะชีวิตคู่ ฯลฯ เพื่อประกอบการประเมินเบื้องต้นและบริษัทฯ อาจให้สุ่มตรวจสุขภาพโดยมีสนับสนุนค่าตรวจให้ หรือการขอเอกสารเพิ่มเติมด้านสุขภาพอื่น ๆ ก่อนให้ทำประกัน 
          นอกจากนั้น แม้ทำประกันเสร็จแล้ว ประกันสุขภาพจะมี ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) เพื่อป้องกันโรคหรืออาการที่อาจเป็นมาก่อนหน้าการทำประกันแต่ยังไม่แสดงอาการ โดยมีระยะเวลารอคอยระหว่าง 30-120 วัน และตลอดอายุสัญญาประกัน บริษัทฯ เองสามารถย้อนตรวจสอบและสืบประวัติการรักษาก่อนทำประกันสุขภาพ และหลังทำประกันสุขภาพของผู้เอาประกันได้ การยื่นทบทวน
          ในกรณีที่ทำประกันแล้วอาการหรือโรคบางอย่างที่เคยถูกยกเว้นไว้ได้รับการรักษาจนหายขาด หรือเกินกว่าระยะเวลาที่บ่งชี้ว่าเป็นโรคของผู้เอาประกัน ผู้เอาประกันสามารถยื่นทบทวนเพื่อลดเงินค่าเบี้ยประกันภัย (ที่เราถูกชาร์จเพิ่มตั้งแต่แรกทำประกัน เพราะว่าอาการป่วยนั้น ๆ) หรือเพื่อถอดข้อยกเว้นในความคุ้มครองโรคหรืออาการบางอย่างได้นะ โดยหลังจากที่เรารักษาตัวจนหาย สามารถขอใบรับรองแพทย์และยื่นให้ฝ่ายพิจารณาหรือตัวแทนประกันภัยที่ดูแลท่าน ให้ทบทวนและทำเรื่องลดเบี้ยประกัน-ถอดข้อยกเว้นต่อไป 

          เชื่อว่าคุณผู้อ่านน่าจะพอเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการแถลงหรือตรวจสุขภาพก่อนทำประกันภัยสุขภาพมากขึ้นครับ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะตัดสินใจทำประกันภัย ผู้เอาประกันควรศึกษารายละเอียดเงื่อนไขอย่างถี่ถ้วนก่อนทำเสมอ เพราะว่าประกันภัยแต่ละเจ้า หรือแต่ละแผนนั้นอาจมีรายละเอียดบางส่วนแตกต่างกันออกไป อาจมีข้อยกเว้น เงื่อนไขสำคัญ ๆ อยู่ หากเรามีความเข้าใจก็จะได้ใช้สิทธิของตัวเองได้อย่างเต็มที่และไร้ดราม่ามากวนใจภายหลัง สนใจทำประกันสุขภาพส่วนบุคคล ให้คุณเองหรือคนในครอบครัว ติดต่อได้ที่ TTIB ที่ช่องทางการติดต่อ Facebook page: TT Insurance Broker, Line official @TTIB หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-248-4848 วันจันทร์-ศุกร์ในเวลาทำการ 08.30-17.00 น.


แชร์โพสต์นี้

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart