TTIB ร่วมปลูกป่า TTTC Group planting activity @Singburi

26 ธันวาคม ค.ศ. 2023 โดย
Administrator 2

TTIB ร่วมปลูกป่า TTTC Group planting activity @Singburi

          กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมปลูกป่าประจำปีของ บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด สำหรับปีนี้ดำเนินกิจกรรมภายใต้ชื่อ Environment Friendly TOYOTA TSUSHO THAILAND GROUP PLANTATION ACTIVITY @SINGBURI PROVINCE ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ โตโยสึ พาร์ค และฟาร์มเกษตรสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในฐานะบริษัทในเครือได้ตอบรับ โดยมีคุณสุพัชฌา จันสน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย และตัวแทนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และมีคุณ Rei Machinaga (Director & Executive Vice President) เป็นประธานเปิดกิจกรรมครั้งนี้ 
          
          สำหรับการจัดพื้นที่ในการทำกิจกรรมปลูกป่าจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
          1. ส่งเสริมกิจกรรมที่ลดผลกระทบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นนโยบายการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม โตโยต้า ทูโช ที่จะลดปัญหาโลกร้อนและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ทำให้สิ่งแวดล้อมของโลกดีขึ้นและน่าอยู่อาศัย
          
          2. น้อมนำแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมนำส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับในกลุ่ม โตโยต้า ทูโช ประเทศไทย ได้ตระหนักและเป็นการปลุกสำนึกถึงความสำคัญในการปลูกต้นไม้และเข้าใจประโยชน์ของการปลูกป่าแบบยั่งยืน
         
          3. ร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่นในการส่งเสริมให้ประชาชนที่ทำเกษตร เข้าใจถึงความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ในอนาคต
          

         
        ทางบริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นในการให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมและการทำธุรกิจ ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายหลักของกิจกรรมครั้งนี้คือ สร้างพื้นที่ป่าขึ้นในพื้นที่ขนาด 9 ไร่ ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยตั้งเป้าปลูกต้นไม้ให้ได้มากกว่า 10,000 ต้น และทำฟาร์มเกษตรตัวอย่างที่ลดการใช้สารเคมีร่วมกับชุมชนในพื้นที่ 12 ไร่
       
          แนวทางการปลูกป่าของโครงการฯ ได้นำทฤษฎีการปลูกป่าของ Prof. Dr. Akira Miyawaki นักสร้างป่านิเวศชาวญี่ปุ่นมาใช้ โดยมีลักษณะการปลูกต้นไม้จำนวน 4 ต้นต่อตารางเมตร ประกอบไปด้วยต้นไม้หลากหลายพันธุ์ เพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของต้นไม้ สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ พืชพันธุ์เติบโตได้อย่างรวดเร็ว และดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ไวขึ้น ในกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการเพาะปลูกกล้าไม้ผล ไม้เบญจพรรณ จำพวก กฤษณา พิลังกาสา เป็นต้นปัจจุบันโครงการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและได้รับความร่วมมือกับองค์กรในเครือ รวมถึงบริษัทคู่ค้าเป็นอย่างดีในทุกปีจึงคาดว่าจะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจกรรมได้ในที่สุด
         
 
          สำหรับบริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด นอกเหนือจากการให้ความร่วมมือกับบริษัทแม่ในกิจกรรมปลูกป่าครั้งนี้แล้ว ทางบริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมและส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามพันธกิจของ Toyota Tsusho Group เพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน อื่น ๆ อาทิ กิจกรรม NIN-NIN HAI ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างกรุงเทพสีเขียวกับ กทม., NIN-NIN HAI ปลูกป่า ณ วนอุทยานเขานางพันธุรัต, การลดการใช้กระดาษและการใช้ซ้ำ การลดใช้ไฟฟ้า การแยกขยะภายในองค์กร รวมไปถึงการจัดทำเสื้อพนักงาน ฉลาก CoolMode และเพิ่งเข้ารับประกาศนียบัตร “องค์กรลดโลกร้อน ด้วยเสื้อผ้า CoolMode” จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา และทางบริษัทฯ ยังวางแผนการดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีส่วนในสังคมทำให้สิ่งแวดล้อมของโลกดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
แชร์โพสต์นี้

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart