NIN-NIN HAI ร่วมกับ คปภ. ชลบุรี สมทบโครงการความปลอดภัยทางจราจร

20 ธันวาคม ค.ศ. 2023 โดย
Administrator 2

NIN-NIN HAI ร่วมกับ คปภ. ชลบุรี สมทบโครงการความปลอดภัยทางจราจร เทศกาลปีใหม่ 2567

         ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา คุณวันชัย บูรณศิริ รองประธานบริหาร คุณสุพัชฌา จันสน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย และตัวแทนบริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด นำอุปกรณ์เข้าสมทบโครงการความปลอดภัยทางจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 มอบให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาค 6 ชลบุรี ได้แก่ อุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยทางจราจร หมวกกันน็อคสำหรับเด็ก กรวยจราจร และจัดสมทบถังดับเพลิง น้ำดื่มนินนินให้เพื่อสนับสนุนโครงการฯ ครั้งนี้ ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดชลบุรี โดยมีคุณภัทราวุธ สอนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี รับมอบสิ่งของดังกล่าวเพื่อนำไปสมทบกับโครงการฯ ต่อไป 


         สำหรับโครงการความปลอดภัยทางจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 นี้ทาง คปภ.จังหวัดชลบุรี ได้เชิญทางบริษัทฯ ให้มีส่วนร่วมสนับสนุนน้ำดื่มและอุปกรณ์อื่น ๆ ไปยังศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดชลบุรี เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567 นี้ โดยมีจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ 


         เนื่องด้วยบริษัทฯ ดำเนินกิจการด้านประกันภัยในฐานะนายหน้าประกันภัย การส่งเสริมความปลอดภัยและการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงถือเป็นเรื่องที่ทางบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เมื่อมีโอกาสดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ จึงนำเรื่องการส่งเสริมความปลอดภัยบรรจุเป็นหนึ่งในภารกิจที่ต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังและบรรเทาสาธารณภัย หรือหน่วยงานที่ขาดแคลนอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในองค์กร เกิดเป็นกิจกรรมต่อเนื่องภายใต้ ‘โครงการนินนินให้’ อาทิ กิจกรรมนินนินให้ส่งเสริมการป้องกันอุบัติภัยร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร, กิจกรรมนินนินให้มอบเงินบริจาคซ่อมแซมอาคารและส่งเสริมความปลอดภัยแก่ รร.รวมราษฎร์สามัคคี, กิจกรรมนินนินให้ส่งเสริมการเรียนรู้และความปลอดภัยแก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง ฯลฯ รวมไปถึงการสมทบโครงการในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ทางบริษัทฯ และโครงการนินนินให้ ได้ร่วมขับเคลื่อนความปลอดภัยแก่สังคมร่วมกันกับทาง คปภ. ภาค 6 ชลบุรีอีกครั้ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้โครงการฯ บรรลุผลและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


         บริษัทฯ ขอส่งความปรารถนาดีให้กับทุกท่านเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ขอให้การเฉลิมฉลองและการเดินทางจงมีแต่ความสุขและความปลอดภัย

แชร์โพสต์นี้

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart