TTIB จัดสัมมนา Social Security Office รู้ทัน รู้จริง รู้รอบ ตอบโจทย์งานประกันสังคม

18 ตุลาคม ค.ศ. 2023 โดย
Administrator 2

TTIB จัดสัมมนา Social Security Office
รู้ทัน รู้จริง รู้รอบ ตอบโจทย์งานประกันสังคม

          เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรมสัมมนาใน หัวข้อ Social Security Office รู้ทัน รู้จริง รู้รอบ ตอบโจทย์งานประกันสังคม ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารอมตะเซอร์วิสเซ็นเตอร์ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพุทธภรณ์ วงค์รอด ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาค 6 ชลบุรี และคุณภัทราวุธ สอนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับแนะนำหน่วยงาน และให้ข้อมูลด้านสถานการณ์ประกันภัยในภูมิภาคตะวันออกที่อัปเดตเป็นปัจจุบันให้แก่ผู้ประกอบการเป็นข้อมูลด้านงานบริการ และพื้นที่บริการของ คปภ. ในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี          จากรายงานสถานการณ์ที่ทางท่านผู้อำนวยการ ฯ ได้ชี้แจง พบว่าแถบภาคตะวันออกยังมีการขยายตัวของการประกันภัยเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะจากภาคอุตสาหกรรมการขนส่งและการประกันสุขภาพ ทาง คปภ. จึงถือโอกาสนี้เปิดสำนักงานจังหวัดชลบุรีแห่งใหม่ ณ อาคารสำนักงานเลขที่ 209/53 – 54 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อเดือนกรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานแห่งใหม่นี้มีพื้นที่ใช้สอย 350 ตารางเมตร ซึ่งเพียงพอและเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติภารกิจงานที่เป็นสัดส่วน มีพื้นที่ให้บริการประชาชนกว้างขวางมากขึ้น มีห้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ห้องพิจารณาข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ห้องประชุม และศูนย์สอบนายหน้าประกันภัย ทั้งนี้ เพื่อรองรับภารกิจของสำนักงานและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย รวมถึงให้สามารถอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ผู้เอาประกันภัย และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มาติดต่อขอรับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานในการให้บริการมากยิ่งขึ้น
          ในการนี้ ทางบริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในนามคณะผู้จัดงาน ได้มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับทางสำนักงาน คปภ. ชลบุรี สำหรับการเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ มา ณ โอกาสนี้  ก่อนจบการบรรยาย คุณพุทธภรณ์ วงค์รอด ผู้อำนวยการ คปภ. ภาค 6 ยังกล่าวเน้นย้ำให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาว่า “สำนักงาน คปภ. ภาค 6 และสำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี ยินดีต้อนรับผู้ประกอบการทุกท่าน และพร้อมให้บริการคำปรึกษาด้านการประกันภัย สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ใช้บริการด้านการประกันภัย รวมทั้งพนักงานผู้ปฏิบัติงานในสังกัดจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของสำนักงาน คปภ. ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการให้บริการประชาชน” โดยทาง ทีทีไอบีเองพร้อมจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่           สำหรับกิจกรรมสัมมนาได้เรียนเชิญอาจารย์รุ่งนิรันดร์ อังคเมธากร อนุกรรมการพิจารณาประโยชน์ทดแทน สำนักงานประกันสังคม (อดีตผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ สำนักงานประกันสังคม และผู้ตรวจราชการ สำนักงานประกันสังคม) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานประกันสังคมที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน สำหรับฝ่ายบุคคลขององค์กรที่เป็นทั้งผู้ประกันตน (ลูกจ้าง) และผู้ดูแลผลประโยชน์-งานบุคคลของบริษัท (นายจ้าง) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและรักษาสิทธิต่าง ๆ ที่พึงมีขณะอยู่ระหว่างการเป็นพนักงาน และกรณีเลิกจ้าง รวมไปถึงสิทธิของผู้ประกันตนเมื่อว่างงานและการเตรียมตัวสำหรับการเกษียณ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะผู้ประกอบการหรือนายจ้างและลูกจ้างในแง่ของบริหารสิทธิประโยชน์สูงสุด ซึ่งบรรยากาศในงานสัมมนาก็เป็นไปอย่างสบาย ๆ และเป็นกันเอง โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาได้สอบถามแนวทางการปฏิบัติจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ทั้งจากมุมนายจ้าง และมุมลูกจ้าง ถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และกระบวนการดำเนินเรื่อง โดยเฉพาะขั้นตอนการดำเนินงานภายในสำนักงานประกันสังคม ทำให้ผู้ประกอบการเห็นภาพและเข้าใจสถานการณ์มากขึ้น ผู้ฟังท่านอื่นก็ได้รับทราบเป็นกรณีศึกษาด้วย นอกจากนี้ ทาง อ.รุ่งนิรันดร์ยังให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์กองทุนประกันสังคม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งเป็นบุคลากรฝ่ายบุคคล นำไปกระจายต่อกับพนักงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางผู้ประกันตนมากขึ้น          ในช่วงท้ายของการสัมมนาเป็นช่วงของการอัปเดตเนื้อหาและบริการด้านประกันวินาศภัย โดยคุณวันชัย บูรณศิริ รองประธานบริหาร ร่วมกันกับ บางกอก สไมล์ เด็นทัล คลินิก โดยทางคุณวันชัยให้ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนาในเรื่องของแพ็คเกจประกันภัยรถยนต์ แบบ Usage-Based Insurance (UBI) ซึ่งนับว่ายังเป็นเรื่องที่ผู้เอาประกันภัยยังไม่คุ้นชินเท่าไรของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า Telematics คอยตรวจสอบและควบคุมภายในระบบขับเคลื่อน ผนวกเข้ากับการประมวลผลด้วยเทคโนโลยีระบุตำแหน่ง (เช่น สัญญาณ GPS) และเทคโนโลยีการสื่อสารแบบโมบายล์เพื่อการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ส่งกลับมายังบริษัทประกันภัยเพื่อเป็นข้อมูลในการคำนวณคิดเบี้ยประกันภัยตามลักษณะการใช้งานจริง ทั้งนี้ ยังได้แนะนำบริการของ บางกอก สไมล์ เด็นทัล คลินิก ซึ่งให้บริการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมทันตแพทย์และอุปกรณ์เทียบเท่ากับการรับบริการในคลินิกทันตกรรมทั่วไป และกำลังดำเนินการเตรียมระบบเชื่อมต่อการเบิกจ่ายของประกันสังคม โดยคาดว่าจะพร้อมให้บริการตั้งแต่ต้นปี 2567 เป็นต้นไป เป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยให้การดูแลรักษาฟันของพนักงานเป็นไปได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

          ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ ในฐานะคณะผู้จัดงานขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่มีความสนใจและหวังว่าเนื้อหาความรู้จากการสัมมนาจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ตลอดจนขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาค 6 ชลบุรี คุณพุทธภรณ์ วงค์รอด ผู้อำนวยการภาคอาวุโส และคุณภัทราวุธ สอนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน และวิทยากรผู้บรรยาย อาจารย์รุ่งนิรันดร์ อังคเมธากร อนุกรรมการพิจารณาประโยชน์ทดแทน สำนักงานประกันสังคม และคุณวันชัย บูรณศิริ รองประธานบริหารที่ให้เกียรติเข้าร่วมให้งานสัมมนาครั้งนี้ลุล่วงโดยสมบูรณ์แชร์โพสต์นี้

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart