‘นินนินให้ ปี 2’ สนับสนุนอุปกรณ์ ณ บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ

8 กันยายน ค.ศ. 2023 โดย
Administrator 2

‘นินนินให้ ปี 2’ สนับสนุนอุปกรณ์ ณ บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ

          เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คณะตัวแทนจากบริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้าสนับสนุนอุปกรณ์จำเป็นแก่ผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์หญิงชราไร้ที่พึ่ง บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดนครนายก อาทิ ไม้เท้าค้ำยันช่วยพยุงเดิน, กล่องยาสามัญประจำบ้าน และสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และความปลอดภัยแก่ผู้สูงวัยที่พักอาศัย ณ บ้านสุทธาวาส โดยการเข้าสนับสนุนครั้งนี้ของ ‘โครงการนินนินให้’ เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนและการให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุ เพื่อสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมสูงวัยในประเทศไทย สถิติเมื่อปี 2565 ที่ผ่านมาประชากรสูงวัยคิดเป็นสัดส่วนของประชากรกว่า 19.21 % หรือทั้งหมด 12,698,362 ราย* นับเป็นปีแรกที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ อย่าง บ้านสุทธาวาส หรือที่อื่น ๆ จะกลายเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการลดปัญหาทั้งด้านสุขภาพกาย และใจแก่ผู้สูงอายุไร้ที่พึ่งพิง และขับเคลื่อนให้สังคมสูงวัยในไทยเป็นสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพได้

         
          สถานสงเคราะห์หญิงชราไร้ที่พึ่ง บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ มีภารกิจในการดูแลหญิงชราไร้ที่พึ่ง ทั้ง ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคม เพื่อให้หญิงชราสามารถสูงวัยอย่างมีคุณภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสมควรแก่อัตภาพ โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด โดยทางหน่วยงานจะลงพื้นที่ไปยังจังหวัดนครนายกและพื้นที่ใกล้เคียง 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ, นครปฐม, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, นนทบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, สระบุรี และปราจีนบุรี (อยู่อาศัยจริงนานเกิน 6 เดือน) เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่หญิงชราที่ไร้ที่พึ่งพิง ไม่มีทุนทรัพย์ในการดำรงชีพ ไม่มีญาติหรือครอบครัวให้การดูแล และตรงตามเงื่อนไขการพิจารณาของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานได้เผยให้ทราบว่า ปัจจุบันมีคุณยายพักพิงอยู่ที่นี่ 56 ท่าน มีกลุ่มที่ต้องรับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ใกล้ชิด และกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ ในกลุ่มหลัง เป็นคุณยายที่มีสุขภาพกายและใจที่ดี สามารถอยู่ร่วมกันและช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ภายในกลุ่มกันเองได้ ทำให้ ณ ปัจจุบันหน่วยงานยังมีความพร้อมในการเป็นที่พักพิงให้กับหญิงชราเพิ่มเติม

          ด้าน ‘โครงการนินนินให้’ เป็นโครงการที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการเป็นองค์กรที่เป็นหนึ่งเดียวกับสังคมไทย ด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่วนเล็ก ๆ ในสังคม และร่วมส่งต่อโอกาสที่ดีเพื่อผลักดันให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 2 โดยมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระ เพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจอย่างเฉพาะเจาะจงแตกต่างกันออกไป อาทิ โรงพยาบาล, โรงเรียน, มูลนิธิ, วัด ฯลฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับชุมชน และเข้าถึงกลุ่มคนที่ต้องการการสนับสนุน กิจกรรมของ ‘นินนินให้’ จึงร่วมให้การสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานแต่ละที่ โดยอิงกับภารกิจหลักและความจำเป็นของหน่วยงานนั้น ๆ นอกจากนั้นยังถือโอกาสแบ่งปันข้อมูล ร่วมทราบปัญหา ส่งกำลังใจ และประชาสัมพันธ์ต่อไปยังบุคคลภายใน และภายนอกองค์กรเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือมายังหน่วยงานได้ต่อไป สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเข้าสนับสนุนบ้านสุทธาวาสจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้สูงวัยในบ้านให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น
          บ้านสุทธาวาสเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกทั่วไปได้มีส่วนสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการบริจาคสิ่งของจำเป็น เงิน เลี้ยงอาหารกลางวัน เข้ามาทำกิจกรรม หรือเป็นอาสาสมัคร สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสนับสนุนการดำเนินงานของบ้านสุทธาวาส สามารถติดต่อได้โดยตรงกับทางหน่วยงาน ที่ โทร: 087-535-8899, 087-551-7788, 098-371-9409 อีเมล [email protected] ไลน์ @bsv999 หรือ เพจ https://www.facebook.com/BaanSudthavas

ที่มาข้อมูล : กรมกิจการสูงอายุ https://www.dop.go.th/th/know/side/1/1/1962


แชร์โพสต์นี้

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart