ทีทีไอบี ร่วมงานกฐินพระราชทาน คปภ. ปี 2566 ณ วัดทองธรรมชาติ วรวิหาร กทม.

28 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023 โดย
Administrator 2

ทีทีไอบี ร่วมงานกฐินพระราชทาน คปภ. ปี 2566 ณ วัดทองธรรมชาติ วรวิหาร กทม.

          สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดทองธรรมชาติ วรวิหาร เขตคลองสานกรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โดยมีคุณชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธี อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ถวายแด่พระสงฆ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานของสำนักงาน คปภ. ตลอดจนผู้บริหารจากภาคอุตสาหกรรมประกันภัย และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพและบริจาคจตุปัจจัยในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ 
TTIB OIC Royal Bhuddist Charity Event
TTIB OIC Royal Bhuddist Charity Event
          ตามกำหนดการ เวลา 11.00 น. ได้เริ่มการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และในเวลาต่อมา คุณวันชัย บูรณศิริ รองประธานบริหาร และตัวแทนพนักงานบริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมด้วยองค์กรมหาชน สมาคม และเครือข่ายวงการประกันภัยได้รวมตัวบริเวณพระอุโบสถเพื่อเริ่มพิธีพระราชทานผ้าพระกฐิน โดยมีประธานในพิธี คุณชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการ คปภ. จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานแด่พระสงฆ์เจ้าอาวาส หลังจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกประธานกรวดน้ำ รับพร ผลจากการร่วมแรงร่วมใจของสำนักงาน คปภ. อุตสาหกรรมประกันภัย และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญกุศลใหญ่ครั้งนี้ทำให้มียอดเงินบริจาคทำบุญรวมทั้งสิ้นกว่า 6.8 ล้านบาท ซึ่งทางวัดทองธรรมชาติ วรวิหาร จะนำปัจจัยดังกล่าวบริหารจัดการงานทำนุบำรุงวัด โรงปริยัติธรรม โรงเรียนทองธรรมชาติ อุปถัมป์พระภิกษุ และเป็นทุนการศึกษาแก่สามเณร
TTIB OIC Royal Bhuddist Charity Event
         สำหรับพิธีกฐินพระราชทาน ได้ริเริ่มขอพระบรมราชานุญาต และเป็นพิธีประจำปีของ คปภ. นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 มาอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนารมณ์ในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ดูแลระบบประกันภัยของไทยที่ให้ความสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยให้เจริญรุ่งเรือง และเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มีส่วนร่วมทั้งภายในหน่วยงานและประชาชนในชุมชนบริเวณโดยรอบศาสนสถานแต่ละแห่ง

TTIB OIC Royal Bhuddist Charity Event
          สำหรับกิจกรรมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้สมทบเงินบริจาคจำนวน 25,000 บาท ร่วมทำบุญกับองค์กรในแวดวงประกันภัย โดยได้รับจดหมายเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินพระราชทานจากทาง คปภ. จังหวัดชลบุรี ซึ่งเคยร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านประกันภัยด้วยกัน และได้รับความร่วมมือด้วยดีมาตลอด ทางบริษัทฯ ขออนุโมทนาบุญกับทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมในงานถวายผ้ากฐินพระราชทานในครั้งนี้ และขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ

TTIB OIC Royal Bhuddist Charity Event

TTIB OIC Royal Bhuddist Charity Event

TTIB OIC Royal Bhuddist Charity Event

TTIB OIC Royal Bhuddist Charity Event

TTIB OIC Royal Bhuddist Charity Event


แชร์โพสต์นี้

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart