TTIB ร่วมกิจกรรม ‘คปภ. ปลุกพลังนักบิด คุ้มครองอย่างห่วงใย ด้วยประกันภัย พ.ร.บ.’

21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023 โดย
Administrator 2

TTIB ร่วมกิจกรรม ‘คปภ. ปลุกพลังนักบิด คุ้มครองอย่างห่วงใย ด้วยประกันภัยพ.ร.บ.’

          เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกิจกรรม ‘คปภ. ปลุกพลังนักบิด คุ้มครองอย่างห่วงใย ด้วยประกันภัย พ.ร.บ.’ ภายใต้โครงการรณรงค์เชิงรุกในพื้นที่นำร่องเพื่อส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างยั่งยืน โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ณ โรงแรมนิกโก้ อมตะซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างการรับรู้ และสิทธิประโยชน์ของประกันภัยรถภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. ให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม โดยมีจัดเสวนาจากทาง คปภ. และการออกบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและเชิญชวนให้เรื่อง พ.ร.บ. เป็นเรื่องสำคัญจำเป็นสำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะทางบก โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ซึ่งโดยสถิติแล้วเป็นยานพาหนะหลักที่ประสบภัยมากที่สุด          กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ทาง คปภ. จัดขึ้นเพื่อผลักดันให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และเข้าถึงบริการด้านประกันภัยอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจขนาดใหญ่โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวที่มีจำนวนผู้ใช้งานรถบนท้องถนนจำนวนมาก คาดหวังให้เป็นพื้นที่ที่มีการทำ พ.ร.บ. เต็มรูปแบบ กิจกรรมเริ่มต้นขึ้นด้วยการต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และนำเสนอวิดีทัศน์ ‘คปภ. ปลุกพลังนักบิด คุ้มครองอย่างห่วงใย ด้วยประกันภัย พ.ร.บ.’ ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีเปิดกิจกรรมโดยมี คุณนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวต้อนรับหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน และประชาชนผู้เข้าร่วมงาน โดยกล่าวถึงงานในครั้งนี้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการให้ความรู้ด้านพ.ร.บ. แก่ประชาชน มุ่งให้ประชาชนรู้สิทธิเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ เห็นความสำคัญว่ารถทุกคันต้องมีประกันภัย พ.ร.บ. เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ จะได้รับความคุ้มครองและเยียวยาทันท่วงที และเนื่องจากจังหวัดชลบุรี เป็นเมืองท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ซึ่งมีผู้ใช้รถใช้ถนนเยอะ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ จึงคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมงานจะนำข้อมูลไปบอกคนใกล้ชิด ครอบครัว เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้าน พ.ร.บ. และบริหารจัดการความเสี่ยงในการใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี           ก่อนที่ลำดับถัดมา คุณสิริพักตร์ สุวรรณทัต ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสำนักนายทะเบียนผู้ประสบภัยจากรถ สำนักงาน คปภ. กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ ในฐานะคณะผู้จัดกิจกรรม เท้าความถึงสถิติ ณ ปัจจุบันมีรถจักรยานยนต์เพียง 64% ทำประกันภัย พ.ร.บ. และในงบประมาณเพื่อการเยียวยาผู้ประสบภัยบนท้องถนนส่วนใหญ่มาจากเหตุของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ สะท้อนให้เห็นว่ายังมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้ทำ พ.ร.บ. อีกจำนวนมาก คปภ. จึงมีการร่วมมือบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงสำหรับโครงการรณรงค์เชิงรุกในพื้นที่นำร่องเพื่อส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างยั่งยืน ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ที่ต่อยอดเข้าสู่ปีที่ 2 มีการลงนามให้ความร่วมมือเมื่อต้นปี 2566 และแถลงข่าวประกาศเจตนารมณ์ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โดยมี คุณชัยยุทธ มังศรี รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และคุณอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานร่วมในการให้ความร่วมมือโครงการครั้งนี้ และกล่าวถึงหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เข้าสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการฯ รวมถึง บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่จัดตั้งบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการซื้อ พ.ร.บ. และจัดกิจกรรมให้ความสนุกผู้ร่วมงานในวันนี้          ต่อมา คุณชัยยุทธ มังศรี รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ประธานในพิธีได้ขึ้นกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ว่า คปภ. มีภารกิจหลักในการส่งเสริมด้านการทำประกันภัยและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้านประกันภัย ซึ่งมีหน่วยบริการทั่วประเทศ และมีการส่งเสริมด้านความคุ้มครองผู้ประสบภัยผ่านประกันภัย พ.ร.บ. อย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับเพิ่มความคุ้มครอง พ.ร.บ. ตั้งแต่ปี 2563 หรือการขยายช่องทางการซื้อ พ.ร.บ. ผ่านช่องทางออนไลน์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส และอื่น ๆ มีการขยายความคุ้มครอง ให้สามารถซื้อได้ พ.ร.บ. ได้ถึง 3-5 ปี ฯลฯ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนในการเข้าถึง พ.ร.บ. รวมไปถึงการร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมการขนส่งทางบก เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลและทำ พ.ร.บ. , สำนักงานกองทุนผู้ประสบภัยด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน โดยเฉพาะในกรณีผู้ประสบภัยหรือคู่กรณีไม่มีการทำประกันภัย พ.ร.บ. ฯลฯ ซึ่งการดำเนินการต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองในการใช้รถใช้ถนน และสามารถบริการจัดการความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุได้ โดยที่ไม่เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย และทรัพย์สิน           สำหรับบูธนิทรรศการของ TTIB ได้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับความคุ้มครองของ พ.ร.บ. ที่ประชาชนได้รับเมื่อเกิดเหตุทางถนน, ความแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ. กับการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี รวมไปถึงเอกสารสำคัญที่ต้องใช้เพื่อทำ และเพื่อเคลม พ.ร.บ. ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจาก TTIB ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยภายใต้การกำกับดูแลของ คปภ. และเป็นสมาชิกของสมาคมนายหน้าประกันภัย เจ้าหน้าที่ประจำบูธที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยรถยนต์จึงมีโอกาสได้ให้คำปรึกษาและพูดคุยกับผู้ร่วมงานเกี่ยวกับข้อมูลด้านประกันภัย ทั้งประกันภัยส่วนบุคคล และประกันภัยสำหรับบริษัท และได้รับเกียรติเยี่ยมเยียนและพูดคุยกับคุณสิริพักตร์ สุวรรณทัต ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสำนักนายทะเบียนผู้ประสบภัยจากรถ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะผู้จัดงาน
          นอกเหนือจากสาระความรู้แล้ว กิจกรรมครั้งนี้ยังมีศิลปินรับเชิญ ‘คุณธัญญ่า อาร์สยาม’ มอบความสนุกสนาน และแบ่งปันประสบการณ์ด้านประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านอีกด้วย ซึ่งคาดว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเข้าใจความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันเมื่อทำประกันภัยรถภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ.           สำหรับท่านที่สนใจ และต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครองหรือเงื่อนไขการทำประกันภัย ทั้งประกันภัย พ.ร.บ. และประกันภัยรถยนต์ สามารถติดต่อสอบถามและรับบริการได้ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยรถยนต์ของ TT Insurance Broker ที่ช่องทางการติดต่อ Facebook page: TT Insurance Broker, Line official @TTIB, www.ttib.co.th หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-248-4848 วันจันทร์-ศุกร์ในเวลาทำการ 08.30-17.00 น.

 


แชร์โพสต์นี้

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart