TTIB ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้สู่กลุ่มผู้นำชุมชนอำเภอสองพี่น้อง ในงาน “โครงการเสริมสร้างพันธมิตรและพัฒนาเครือข่าย เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย ประจำปี 2567”

6 มิถุนายน ค.ศ. 2024 โดย
Administrator 2

TTIB ตอกย้ำนโยบาย นำความรู้ประกันภัยสู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้สู่กลุ่มผู้นำชุมชนอำเภอสองพี่น้อง ในงาน “โครงการเสริมสร้างพันธมิตรและพัฒนาเครือข่าย เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย ประจำปี 2567”


          คุณวันชัย บูรณศิริ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับเชิญจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ด้านการประกันภัยในหัวข้อ ประกันภัยภาคบังคับ พ.ร.บ. ในงานเสวนา “โครงการเสริมสร้างพันธมิตรและพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย ประจำปี 2567”หอประชุมที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา           งานเสวนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพื่อให้ผู้นำชุมชนสามารถเป็นบุคคลตัวอย่างแก่ลูกบ้าน เล็งเห็นประโยชน์ความสำคัญของการประกันภัย และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการประกันภัยไปจัดการความเสี่ยงที่มีได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะนำไปสื่อสารต่ออย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างพันธมิตรระหว่างกลุ่มธุรกิจประกันภัย ที่จะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน 


          ภายในงานมีผู้นำชุมชนจากตำบลต่าง ๆ ในอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง โดยเดินทางมาลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงเช้า เมื่อลงทะเบียนแล้วก็เดินชมบู้ธกิจกรรมต่าง ๆ จากพันธมิตรเครือข่ายประกันภัยอย่างคึกคัก หลังจากผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวรายงานโครงการ และนายอำเภอกล่าวรับทราบวัตถุประสงค์ของโครงการ และเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้ว ทางสำนักงาน คปภ. โดยนักวิชาการประกันภัย ได้บรรยายความรู้และความสำคัญของการประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ซึ่งเป็นหัวข้อที่ผู้ฟังให้ความสนใจ และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ร่วมด้วย บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดยคุณวันชัย บูรณศิริ และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ร่วมให้ความรู้ดังกล่าว พร้อมทั้งทีมงานเสริมด้วยการแทรกกิจกรรมระหว่างบรรยายในลักษณะถาม-ตอบ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม คิดตาม นำไปสู่การจดจำได้ เสริมความเข้าใจจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง สร้างความกระจ่างให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ทำให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ทางสำนักงาน คปภ. จังหวัดสุพรรณบุรีได้ตั้งใจไว้           ติดตามโครงการนินนินให้ปี 3 รวมทั้งข่าวสารองค์กร และความเคลื่อนไหวของ TTIB ในครั้งต่อ ๆ ไปตลอดปี 2567 รวมทั้งสอบถามผลิตภัณฑ์ประกันภัยทุกประเภทกับผู้เชี่ยวชาญของเรา ได้ที่ช่องทางของบริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ Facebook page: TT Insurance Broker หรือ Line official @TTIB  

“ทีทีไอบี ประกันดีต่อใจ บริการว่องไว ใส่ใจคุณ”

แชร์โพสต์นี้

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart