TTIB จับมือ สำนักงาน คปภ. จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมปลูกฝังความรู้ประกันภัย ให้น้อง ๆ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

2 กรกฎาคม ค.ศ. 2024 โดย
Administrator 2

TTIB จับมือ สำนักงาน คปภ. จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมปลูกฝังและส่งเสริมความรู้การประกันภัย ให้น้อง ๆ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ภายใต้ “โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567”

          เป็นโอกาสอันดีอีกครั้งที่โครงการ ”ทีทีไอบี ประกันดีต่อใจ” หรือ “โครงการนินนินให้ (NIN-NIN HAI)” ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรม “โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567” เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชนได้รับข่าวสารความรู้ประกันภัยอย่างถูกต้อง กว้างไกล ในรูปแบบบูรณาการ ซึ่งโครงการนี้นับว่าตอบสนองต่อวัตถุประสงค์อย่างตรงจุด เพราะนอกจากจะส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยแล้ว ยังปลูกฝังให้เยาวชนได้รู้จักหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง และกฎหมายจราจรเบื้องต้น โดยเฉพาะ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว ผ่านกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน


TTIB และคปภ.สมุทรสาครร่วมจัดกิจกรรมอัจฉริยะยุวชนประกันภัย

          โดยในครั้งนี้ ทาง บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับเกียรติจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดสมุทรสาคร นำโดย นายธเนศ พงษ์สีดา ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัยดีเด่น โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 โดยมี นางอรุโณทัย ทองพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเปิดงาน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ที่ผ่านมา


TTIB และคปภ.สมุทรสาครร่วมจัดกิจกรรมอัจฉริยะยุวชนประกันภัย

TTIB และคปภ.สมุทรสาครร่วมจัดกิจกรรมอัจฉริยะยุวชนประกันภัย

          TTIB ตอบรับหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม 90 ปี โดยได้รับมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงนักเรียนประจำฐานความรู้เรื่องประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน โดยสำนักงาน คปภ. จังหวัดสมุทรสาคร ได้คัดเลือกโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำผลงานส่งเข้าประกวดในระดับภาคและระดับประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัยดีเด่น โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ซึ่งมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 พร้อมนักเรียนแกนนำ จำนวน 200 คน โดยมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Boot Camp เป็นการอบรมความรู้ด้านการประกันภัย การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับนักเรียน การประกันชีวิต การรณรงค์การจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. 100% กิจกรรมฐานความรู้การประกันภัย เพื่อสร้างความรู้ความสำคัญของการประกันภัย สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการประกันภัยที่ได้รับสู่ชุมชนและครอบครัว นำระบบประกันภัยไปบริหารความเสี่ยงให้กับชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม TTIB ได้มอบหมวกนิรภัย ถังดับเพลิง และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลให้กับโรงเรียน เพื่อนำไปทำกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยต่อไป

          ติดตามโครงการนินนินให้ปี 3 รวมทั้งข่าวสารองค์กร และความเคลื่อนไหวของ TTIB ในครั้งต่อ ๆ ไปตลอดปี 2567 ได้ที่ช่องทางของบริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ Facebook page: TT Insurance Broker, Line official @TTIB และ www.ttib.co.th นะครับ

แชร์โพสต์นี้

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart