นินนิน “ให้” น้อง จัดกิจกรรม ความรู้คู่ความสนุก “โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567”

21 มิถุนายน ค.ศ. 2024 โดย
Administrator 2

นินนิน “ให้” น้อง จัดกิจกรรม ความรู้คู่ความสนุกร่วมกับ สำนักงาน คปภ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ภายใต้ “โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567”

          บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับเชิญจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมจัดฐานความรู้ พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์ให้น้อง ๆ นักเรียนรวมทั้งบุคลากร นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ในหัวข้อ ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ภายใต้งาน “โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยประกันภัย ประจำปี 2567” หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา


อัจฉริยะยุวชนประกันภัย 2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

          โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย จัดขึ้นทุกปี โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประจำในแต่ละพื้นที่จังหวัด เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมโดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความข่าวสารประกันภัยไปสู่ครอบครัว และบุคคลใกล้ชิดในชุมชน ให้ตระหนักและทราบถึงประโยชน์และความสำคัญของการประกันภัย รวมถึงการเรียกร้องสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วนตามกรมธรรม์ประกันภัย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันภัยที่ถูกต้องให้แก่เยาวชน ผ่านการเรียนรู้แบบนันทนาการอีกด้วย 


อัจฉริยะยุวชนประกันภัย 2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์อัจฉริยะยุวชนประกันภัย 2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

          ภายในงานได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มีการจัดฐานกิจกรรมสร้างสรรค์พร้อมให้ความรู้อย่างสนุกสนาน แบ่งตามหัวข้อต่าง ๆ ที่ทางหน่วยงานได้จัดเตรียมและเล็งเห็นว่าเหมาะสม อาทิ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน รวมไปถึงการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการความ เสี่ยงภัย การอบรมการกู้ชีพพื้นฐาน (CPR) โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวนกว่า 200 คน มีวิทยากรทั้งจากสำนักงาน คปภ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพันธมิตรประกันภัยจากภาคธุรกิจหลายหน่วยงาน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านการประกันภัยแก่ผู้เข้าร่วมอบรม


อัจฉริยะยุวชนประกันภัย 2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

อัจฉริยะยุวชนประกันภัย 2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์อัจฉริยะยุวชนประกันภัย 2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

          ในการนี้ คุณวันชัย บูรณศิริ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และตัวแทนพนักงานจาก บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน จึงได้จัดเตรียมโครงงานและกิจกรรม พร้อมทั้งของรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่น้อง ๆ นักเรียนที่มาเข้าร่วม บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เด็ก ๆ ให้ความสนใจเนื้อหาความรู้ประกันภัย มีการถาม-ตอบข้อสงสัยต่าง ๆ รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องจากการทำประกันภัยอุบัติเหตุ โดยอิงจากสถานการณ์ใกล้ตัว และกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจที่กระจ่างมากขึ้น 
          ติดตามโครงการนินนินให้ปี 3 รวมทั้งข่าวสารองค์กร และความเคลื่อนไหวของ TTIB ในครั้งต่อ ๆ ไปตลอดปี 2567 รวมทั้งสอบถามผลิตภัณฑ์ประกันภัยทุกประเภทกับผู้เชี่ยวชาญของเรา ได้ที่ช่องทางของบริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ Facebook page: TT Insurance Broker หรือ Line official @TTIB 

“ทีทีไอบี ป​ระกันดีต่อใจ บริการว่องไว ใส่ใจคุณ”
แชร์โพสต์นี้

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart