TTIB ร่วมกับ คปภ. จังหวัดเพชรบุรี มอบอุปกรณ์ป้องกัน-บรรเทาอุบัติภัย แก่ สภ. และ ปภ. ในงานเสวนาความรู้ประกันภัยแก่ผู้นำชุมชน

2 กรกฎาคม ค.ศ. 2024 โดย
Administrator 2

TTIB ร่วมกับ คปภ. จังหวัดเพชรบุรี มอบอุปกรณ์ป้องกัน-บรรเทาอุบัติภัย แก่ สภ. และ ปภ. ในงานเสวนาความรู้ประกันภัยแก่ผู้นำชุมชน หัวข้อ “การใช้สิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 อย่างคุ้มค่า”

          ภายใต้นโยบายการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ของบริษัทในเครือ โตโยต้า ทูโช (ประทศไทย) "โครงการทีทีไอบี ประกันดีต่อใจ” หรือ “โครงการนินนินให้ (NIN-NIN HAI)” ภายใต้การดูแลจัดการของบริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว ยังคงให้ความสำคัญเรื่องการปลูกฝังและรณรงค์จิตสำนึกด้านการป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย ซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างหนึ่ง และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ดังกล่าวของโครงการมาโดยตลอด


TTIB และคปภ.จังหวัดเพชรบุรีจัดเสวนาอบรมผู้นำชุมชน

          ในครั้งนี้ บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับเกียรติจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบุรี นำโดย นางสาวทัตชญา ดำรงวัชระกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นางสาววิสนีย์ จงไกรจักร ปลัดอำเภอ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง) อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายอำเภอ ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมเปิดงานเสวนาความรู้ หัวข้อ "การใช้สิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 อย่างคุ้มค่า" ภายใต้โครงการเสริมสร้างพันธมิตรและพัฒนาเครือข่าย เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย ประจำปี 2567 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงด้วยการประกันภัยให้กับกลุ่มผู้นำชุมชน นำไปสื่อสารต่อยอดกับลูกบ้านของตนในแต่ละตำบล โดยในครั้งนี้ ทางสำนักงาน คปภ. จังหวัดเพชรบุรีได้คัดเลือกอำเภอบ้านลาดเป็นชุมชนนำร่อง และเชิญพันธมิตรเครือข่ายประกันภัยเข้าร่วมจัดกิจกรรม


TTIB และคปภ.จังหวัดเพชรบุรีจัดเสวนาอบรมผู้นำชุมชน

TTIB และคปภ.จังหวัดเพชรบุรีจัดเสวนาอบรมผู้นำชุมชน

          TTIB ตอบรับหนังสือเชิญ พร้อมเข้าจัดบู้ธกิจกรรมให้ความรู้ด้านประกันภัยรถยนต์ อาทิ พ.ร.บ. (ภาคบังคับ) และประกันภัยรถยนต์ประเภทต่าง ๆ (ภาคสมัครใจ) ณ หอประชุมสหกรณ์การเกษตร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เน้นย้ำนโยบายของบริษัท ฯ ซึ่งให้ความสำคัญเรื่องจิตสำนึกความปลอดภัย คุณสุพัชฌา จันสน ผู้จัดการโครงการ ฯ ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร ส่งมอบหมวกกันน็อค ถังดับเพลิง และชุดอุปกรณ์กล่องปฐมพยาบาล ให้กับทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้เป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชน อาทิ สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านลาด และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอบ้านลาด รวมทั้งเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมตลอดระยะเวลาดำเนินงานของของโครงการในปี 2567 อีกด้วย

          ติดตามโครงการนินนินให้ปี 3 รวมทั้งข่าวสารองค์กร และความเคลื่อนไหวของ TTIB ในครั้งต่อ ๆ ไปตลอดปี 2567 ได้ที่ช่องทางของบริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ Facebook page: TT Insurance Broker, Line official @TTIB และ www.ttib.co.th นะครับ

แชร์โพสต์นี้

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart