TTIB สนับสนุนสิ่งของป้องกันอุบัติภัย ร่วมกับ สำนักงาน คปภ. จังหวัดนครปฐม สู่กลุ่มผู้นำชุมชน จ. สมุทรสงคราม

21 มิถุนายน ค.ศ. 2024 โดย
Administrator 2

TTIB สนับสนุนสิ่งของป้องกันอุบัติภัย ในงานเสวนาความรู้ “ขับขี่ปลอดภัย อุ่นใจกับประกันภัย พ.ร.บ. และสวมหมวกนิรภัย 100%” ร่วมกับ สำนักงาน คปภ. จังหวัดนครปฐม สู่กลุ่มผู้นำชุมชน จ. สมุทรสงคราม


          “โครงการทีทีไอบี ประกันดีต่อใจ” หรือ โครงการนินนินให้ (NIN-NIN HAI)” ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นอกเหนือจากจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สังคม ผนึกกำลังในการส่งต่อโอกาสที่ดี ให้พนักงานได้ตระหนักถึงพลังของการ “ให้” รวมทั้งความรู้สึกเข้าอกเข้าใจ (EMPATHY) ต่อความเดือดร้อนของผู้อื่นแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจธุรกิจและผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยเฉพาะสู่ภาคประชาชนในระดับภูมิภาค ผ่านผู้นำชุมชนและตัวแทนชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ภาคประชาชนตระหนัก และเข้าถึงการประกันภัยอย่างสะดวกและราบรื่นมากขึ้น


คปภ.จังหวัดนครปฐม

          ในเดือนมิถุนายนนี้ ทาง บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับเกียรติจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดนครปฐม อีกครั้ง นำโดย ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครปฐม นางปิยนุช รังษีสว่าง โดยมี นายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม และรองนายอำเภอ ให้เกียรติเป็นประธานร่วมเปิดงานเสวนาความรู้ ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างพันธมิตรและพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย ประจำปี 2567” สำหรับจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับและดูแลของสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยให้กับบุคลากรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทั่วประเทศ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติงานในที่ว่าการอำเภอ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อชุมชนในท้องถิ่น และพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ด้านการประกันภัยให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างมากขึ้น สอดคล้องการดำเนินงานตานโยบายภาครัฐและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน การสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยให้เป็นที่รู้จักเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจประกันภัย


คปภ.จังหวัดนครปฐม


          ด้วยวัตถุประสงค์ของงานที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ “ทีทีไอบี ประกันดีต่อใจ” TTIB จึงตอบรับหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยนอกจาก TTIB จะเข้าร่วมจัดบู้ธกิจกรรมให้ความรู้ด้านประกันวินาศภัยต่าง ๆ แล้ว ทาง TTIB นำโดยฝ่ายบริหาร คุณสถิติ วงศ์ฝั้น ผู้จัดการทั่วไป ยังส่งมอบหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อก) อีกทั้งชุดกล่องอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมยาสามัญประจำบ้าน เพื่อป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย ซึ่งถือเป็นหลักบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างหนึ่ง ให้กับทางหน่วยงานราชการ อาทิ สำนักงานที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปอีกด้วย

          ติดตามโครงการทีทีไอบี ประกันดีต่อใจ (นินนินให้ปี 3) รวมทั้งข่าวสารองค์กร และความเคลื่อนไหวของ TTIB ในครั้งต่อ ๆ ไปตลอดปี 2567 ได้ที่ช่องทางของบริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ Facebook page: TT Insurance Broker, Line official @TTIB และ www.ttib.co.th 

แชร์โพสต์นี้

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart