NIN-NIN HAI ส่งมอบสิ่งของและกำลังใจ สร้างเสริมสุขภาพกายใจที่ดีให้น้อง ๆ ที่ สหทัยมูลนิธิ

9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024 โดย
Administrator 2

NIN-NIN HAI ส่งมอบสิ่งของและกำลังใจ สร้างเสริมสุขภาพกายใจที่ดีให้น้อง ๆ ที่ สหทั​ยมูลนิธิ

          “โครงการทีทีไอบี ประกันดีต่อใจ” หรือ “โครงการนินนินให้ (NIN-NIN HAI)” ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สังคม ผนึกกำลังในการส่งต่อโอกาสที่ดี ให้พนักงานได้ตระหนักถึงพลังของการ “ให้ รวมทั้งความรู้สึกเข้าอกเข้าใจ (EMPATHY) ต่อความเดือดร้อนของผู้อื่น อันเป็นกุญแจสำคัญในงานบริการลูกค้า 
          กิจกรรมครั้งที่ 2 ของปี 2567 “โครงการนินนินให้” จึงได้เข้าสนับสนุนด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ของเด็กที่ถูกทอดทิ้ง กำพร้า หรือมาจากครอบครัวที่ไม่พร้อมให้การเลี้ยงดู ณ สหทัยมูลนิธิ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นำโดย คุณสถิติ วงศ์ฝั้น ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีที อันชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมด้วย คุณนงนาถ วิเศษสุข ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ทีที เมดิคอล แอนด์ เวลแฟร์ แมเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ในกลุ่มบริษัท โตโยต้า ทูโช ไทยแลนด์ เช่นเดียวกัน) เข้ามอบสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมไปถึงอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของเด็ก ๆ ในความดูแล อาทิ น้ำดื่ม น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ (เดทตอล) ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม สบู่แชมพูสำหรับเด็ก อุปกรณ์เช็ดทำความสะอาดต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีของขวัญพิเศษย้อนหลังวันเด็ก เป็น หนังสือสันทนาการ ชุดของเล่นสำหรับเด็กหญิงและเด็กชาย เพื่อเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ รวมทั้งเพิ่มทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยมี คุณกอบกาญจน์ ตระกูลวารี ผู้อำนวยการบริหารสหทัยมูลนิธิ เข้ารับมอบการบริจาคครั้งนี้ นอกเหนือจากการบริจาคสิ่งของแล้ว ยังมีโอกาสได้พูดคุยให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วยเด็กที่เกิดจากแม่ท้องไม่พร้อม หรือคลอดแล้วทิ้ง
เด็กในครอบครัวยากจน พ่อแม่ทำงานทั้งคู่ ไม่มีใครเลี้ยงดู
เด็กที่ถูกทิ้งไว้กับผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง
เด็กกำพร้าที่ไม่มีผู้ดูแล
อนาคตของเด็กเหล่านี้จะเป็นเช่นไร?


          สหทัยมูลนิธิ เป็นมูลนิธิเอกชนไทยที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินงานเพื่อเด็กและครอบครัวโดยไม่แสวงหากำไร จดทะเบียนก่อตั้งเป็นองค์การสาธารณกุศลตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 เดิมใช้ชื่อว่า “โฮลท์สหทัยมูลนิธิ” จนถึงปี พ.ศ.2527 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สหทัยมูลนิธิ” แต่คงชื่อภาษาอังกฤษไว้ว่า “Holt Sahathai Foundation” เช่นเดิม เพื่อเป็นที่ระลึกถึงนายและนาง Harry Holt ชาวอเมริกันผู้ก่อตั้งองค์การ Holt International Children’s Services ในเมือง Eugene ในรัฐ Oregon ซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้มีการก่อตั้งมูลนิธิ


สหทัยมูลนิธิ


          ในระยะเตรียมการก่อตั้งมูลนิธิในปี 2518 ทางมูลนิธิได้ทำการสำรวจปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร และได้นำผลการสำรวจนั้นมาเป็นแนวทางในการจัดตั้งบริการความช่วยเหลือต่าง ๆ ของมูลนิธิ ซึ่งประกอบด้วย การช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพครอบครัวเพื่อป้องกันการทอดทิ้งเด็ก การช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้งแล้วให้ได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัวอุปถัมภ์เป็นการชั่วคราว การส่งเสริมพัฒนาการเด็กคนไข้ในโรงพยาบาล ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือทางโภชนาการแก่เด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์ บริการเหล่านี้ได้แตกแขนงออกไปเป็นโครงการต่าง ๆ อีกหลายโครงการในปัจจุบัน นอกจากนั้น สหทัยมูลนิธิเป็นองค์กรหลักในการจัดตั้ง “คณะทำงานด้านเด็ก” เมื่อปีพ.ศ. 2525 ทำหน้าที่รณรงค์ปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิการเด็ก ตลอดจนพิทักษ์สิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติและผลักดันให้รัฐบาลได้เข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาฯดังกล่าว ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสำนึกที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก ๆ ในสังคมไทยในปัจจุบัน มูลนิธิดำเนินโครงการใหญ่ ๆ 5 โครงการ คือ

          • กลุ่มงานสวัสดิการครอบครัว
          • โครงการครอบครัวอุปถัมภ์
          • โครงการครอบครัวบุญธรรม
          • โครงการส่งเสริมงานอาสาสมัครในสถานสงเคราะห์ 
          • โครงการให้บริการหลังการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม          สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสนับสนุนการดำเนินงานของสหทัยมูลนิธิ ทั้งในรูปแบบการบริจาคเงิน สิ่งของ และการให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ สามารถติดต่อโดยตรงได้กับทางมูลนิธิฯ ได้ทั้งสำนักงานกลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสหทัยมูลนิธิ เป็นมูลนิธิที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินที่บริจาคให้มูลนิธิ ไปยื่นลดหย่อนภาษีประจำปีได้          ติดตามการให้ ของ “โครงการทีทีไอบี ประกันดีต่อใจ (นินนินให้)” ในครั้งต่อ ๆ ไปตลอดปี 2567 นี้ได้ที่ช่องทางของบริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ Facebook page: TT Insurance Broker, Line official @TTIB และ www.ttib.co.th

แชร์โพสต์นี้

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart