เริ่มต้นปีใหม่ 2566 NIN-NIN HAI เยือนมูลนิธิธรรมานุรักษ์

19 กรกฎาคม ค.ศ. 2023 โดย
Administrator 2

เริ่มต้นปีใหม่ 2566 NIN-NIN HAI เยือน
มูลนิธิธรรมานุรักษ์


สวัสดีปีใหม่ ปีแห่งการให้อีกครั้งกับ “โครงการทีทีไอบี ประกันดีต่อใจ ปี 2566” หรือ “โครงการนินนินให้ (NIN-NIN HAI)” ของบริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด นายหน้าประกันภัยสัญชาติญี่ปุ่น ภายใต้บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หลังจากได้ริเริ่มเป็นครั้งแรกในปี 2565 ที่ผ่านมา และผลลัพธ์ที่ดีทั้งจากภายในองค์กร และภายนอกองค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อสังคม โดยมุ่งหวังเป็นองค์กรที่เป็นหนึ่งเดียวกับสังคมไทย ด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่วนเล็กๆ ในสังคม และร่วมส่งต่อโอกาสที่ดีเพื่อผลักดันให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี จึงมีการพิจารณาดำเนินโครงการต่อเนื่อง ในปี 2566 ประเดิมกิจกรรมแรก ณ “มูลนิธิธรรมานุรักษ์” จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ตัวแทนพนักงานได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนเพื่อให้กำลังใจผู้ดูแล และเด็ก ๆ ภายใต้ความดูแลของมูลนิธิ และนำสิ่งของบริจาค ได้แก่ ข้าวสาร, น้ำดื่ม, ชุดกล่องยาสามัญประจำบ้าน และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมไปถึงขนมและของแห้งอื่น ๆ ที่พนักงานร่วมสมทบ ซึ่งการบริจาคข้างต้นเป็นการร่วมสนับสนุนปัจจัยหลัก (อาหาร) และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็ก ๆ ที่อยู่ในวัยกำลังเติบโตให้ได้รับการดูแลที่บริบูรณ์จากทางมูลนิธิ


TTIB NIN-NIN HAI CSR Dhammanurak foundation

สำหรับ “มูลนิธิธรรมานุรักษ์” เป็นองค์กรที่ก่อตั้งเพื่อสงเคราะห์การศึกษา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส อันเนื่องมาจากความไม่พร้อมของครอบครัว หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ในรูปแบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนจะปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับเด็กที่หลากหลายมากขึ้น โดยการดูแลของทางมูลนิธิต่อเด็ก ๆ คือ สนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา, อบรมด้านธรรมะเพื่อให้มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต และฝึกฝนทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถมีชีวิตและรับผิดชอบตนเองได้ ซึ่งนับเป็นเหมือนบ้านและโรงเรียนให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้ามาพักพิง ณ มูลนิธิแห่งนี้ และนั่นหมายถึงความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ทีเดียว มูลนิธิจึงเปิดรับการสนับสนุนจากภายนอกเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มูลนิธิสามารถดำเนินการต่อไปได้และผลดีท้ายที่สุดก็ตกแก่เด็ก ๆ ที่เข้ามารับโอกาสและความช่วยเหลือจากที่นี่ขณะเดียวกัน “โครงการนินนินให้ (NIN-NIN HAI)” กำลังสานต่อโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีไปยังกลุ่มคนที่หลากหลายในสังคม จึงได้มีโอกาสบริจาคเพื่อช่วยเหลือทางมูลนิธิในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นกำลังสนับสนุนที่ตอบโจทย์ความต้องการของทางมูลนิธิ ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคหรือสนับสนุนปัจจัยด้านต่าง ๆ ให้กับมูลนิธิสามารถ ประสานงานโดยตรงไปยัง Facebook Page : มูลนิธิธรรมานุรักษ์ หรือโทร 081-935-1234
ติดตาม “โครงการนินนินให้” ปีที่ 2 ไปด้วยกันตลอดปี 2566 นี้ในช่องทางของบริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ Facebook page: TT Insurance Broker, Line official @TTIB และ www.ttib.co.th
แชร์โพสต์นี้

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart