NIN-NIN HAI สุขใจสิ้นปีบริจาคสิ่งของคุณภาพดีแก่มูลนิธิกระจกเงา

19 กรกฎาคม ค.ศ. 2023 โดย
Administrator 2

NIN-NIN HAI สุขใจสิ้นปีบริจาคสิ่งของคุณภาพดีแก่มูลนิธิกระจกเงา

เดินทางมาถึงกิจกรรมสุดท้ายส่งท้ายการ “ให้” ในปีนี้กับ “โครงการทีทีไอบี ประกันดีต่อใจ ปี 2565” หรือ “โครงการนินนินให้ (NIN-NIN HAI)” โครงการที่ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2565 ที่ผ่านมามากกว่า 10 กิจกรรม ประกอบไปด้วยการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่หลากหลายก่อเกิดเป็นการส่งต่อ ‘การให้’ หลายรูปแบบ ปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมและงานที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ เช่น การลงแรงร่วมปลูกต้นไม้และบริจาคอุปกรณ์ในการเพาะปลูกให้กับกทม. และวนอุทยานเข้านางพันธุรัต เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากร, การบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ และโรงพยาบาลบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่เข้ารับบริการ, การบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี, การจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการรับมือกับความเสี่ยงในสถานประกอบการ และความรู้ด้านประกันภัยให้แก่บริษัทพันธมิตรเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็น ‘การให้’ ตามแนวคิดของโครงการที่มุ่งผลักดันให้องค์กรที่เป็นหนึ่งเดียวกับสังคมไทย ด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่วนเล็กๆ ในสังคม และร่วมส่งต่อโอกาสที่ดีเพื่อผลักดันให้คนไทยมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นกิจกรรมครั้งล่าสุดและครั้งสุดท้ายของปีนี้นี้ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยตัวแทนพนักงาน บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เดินทางไปบริจาคสิ่งของให้กับ ‘มูลนิธิกระจกเงา’ ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ข้าวสาร และสิ่งของเครื่องใช้คุณภาพดีที่พนักงานในบริษัทและในกลุ่มบริษัทร่วมกันบริจาคสมทบเพื่อส่งมอบให้กับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อนำไปกระจายต่อให้กับโครงการหรือหน่วยงานอื่นในเครือข่ายและพันธมิตรของกระจกเงา โดยโครงการที่ทางมูลนิธิกำลังเปิดรับการสนับสนุนช่วงสิ้นปีนี้ ได้แก่ การรับบริจาคของเหลือใช้คุณภาพดี, การรับบริจาคเสื้อกันหนาว ผ้าห่ม และอุปกรณ์กันหนาวเหลือใช้, การระดมของขวัญเพื่อมอบให้กับเด็กในเทศกาลปีใหม่และวันเด็ก, โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งสอดคล้องกับปลายปีที่ทางบริษัทฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้นภายในองค์กร จึงได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อจัดจำแนกเครื่องใช้สำนักงานบางส่วนที่ไม่ใช้แล้วรวมไปถึงของส่วนตัวเพื่อมาสมทบในการบริจาคกับทางมูลนิธิกระจกเงาผ่าน ‘โครงการนินนินให้’ ครั้งนี้ด้วย ซึ่งกิจกรรมได้รับการตอบรับจากพนักงานเป็นอย่างดีนอกจากการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบริจาคในครั้งนี้จะสำเร็จได้ด้วยดีแล้ว ยังส่งผลให้พนักงานในกลุ่มบริษัทฯ เห็นช่องทางการบริจาคเพื่อสนับสนุนงานของมูลนิธิเพิ่มมากขึ้น ในกรณีที่พนักงานต้องการนำของมาบริจาคเองในโอกาสต่อ ๆ ไปอีกด้วย ซึ่งนับว่าเป็นแรงขับเคลื่อนอีกทางเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังมูลนิธิกระจกเงา และเพื่อส่งต่อโอกาสที่ทางมูลนิธิฯ จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพราะว่าการดำเนินกิจการของทางมูลนิธิกระจกเงานั้นเป็นงานระยะยาวเพื่อพัฒนาสังคม และช่วยเหลือผู้คนหลากหลายกลุ่มในสังคม โดยจะเห็นได้ว่ามูลนิธิฯ ขับเคลื่อนให้คนในสังคมเองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันเสมอ และนั่นสะท้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของมูลนิธินี้ที่เริ่มต้นจากนักกิจกรรมที่รวมตัวกันเพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับสังคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ภายใต้วิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่มุ่ง ‘สร้างคน’ ด้วยกระบวนการอาสาสมัคร เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมต่อกิจกรรมทางสังคม, ‘สร้างนวัตกรรม’ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาสังคมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมที่สอดคล้องไปกับปรากฏการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน และ ‘สร้างการเปลี่ยนแปลง’ เป้าหมายที่แท้จริงที่เกิดจากการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนให้สังคมพัฒนาได้ จึงเกิดเป็นโครงการที่สร้างสรรค์และมีคุณค่าแก่สังคม อาทิ ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา, โครงการจ้างวานข้า, โครงการอาสามาเยี่ยม ฯลฯ


ทางคณะผู้จัดฯ โครงการนินนินให้ และพนักงานบริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนมูลนิธิกระจกเงาครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเพื่อเปิดโอกาสไปสู่การให้ที่มากขึ้น แม้โครงการครั้งนี้จะสิ้นสุดลงด้วยขอบเขตของระยะเวลาโครงการ ขอบคุณทางมูลนิธิฯ และอาสาสมัครจ้างวานข้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและเรียบร้อย และขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในโครงการฯ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์เสมอมาสำหรับการร่วมสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิกระจกเงา สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ web.mirror.or.th/index.php, Facebook : https://th-th.facebook.com/mirrorf/ หรือ สายด่วน : 061-909-1840
แชร์โพสต์นี้

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart