NIN-NIN HAI ส่งใจให้ผู้ป่วยฮึดสู้ ร่วมกับ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ฯ รพ.ราชวิถี

20 กรกฎาคม ค.ศ. 2023 โดย | 1ความคิดเห็น

NIN-NIN HAI ส่งใจให้ผู้ป่วยฮึดสู้ ร่วมกับ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ฯ รพ.ราชวิถี

บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ส่งกำลังใจและความช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ร่วมกับกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร ผ่าน “โครงการ NIN-NIN HAI” ประจำปี 2566 กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่วนเล็กๆ ในสังคม และร่วมส่งต่อโอกาสที่ดีเพื่อผลักดันให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมครั้งที่ 4 จัดขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา คุณโชเฮอิ โคอิเดะ (ประธานบริษัท), คุณสถิติ วงศ์ฝั้น (ผู้จัดการ) และตัวแทนพนักงาน ได้เข้าส่งมอบสิ่งของบริจาคให้กับกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ โดยมี พญ.สุมิตรษ์ตรา ปิยะณัตต์พูล (รองผู้อำนวยการด้านภารกิจพัฒนาบริการทางการแพทย์), คุณสุตาพร ชัยชนะ (หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์) และเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ รับมอบสิ่งของบริจาค และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจการช่วยเหลือผู้ป่วยของกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์


งานสังคมสงเคราะห์ฯ รพ.ราชวิถี

สำหรับการบริจาคครั้งนี้ ทางทีมผู้จัดของโครงการฯ ได้ติดต่อเข้าไปยังหน่วยงานของโรงพยาบาลเพื่อให้การสนับสนุนความช่วยเหลือ จึงได้ทราบว่ามีกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์เพื่อให้บริการช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยและครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพอนามัย รวมทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม อารมณ์ และจิตใจ เพื่อให้ผู้ป่วย รวมไปถึงครอบครัวได้รับความบรรเทาทุกข์ทั้งเรื่องสุขภาพ และเรื่องอื่น ๆ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการรักษาตัวพยาบาลผู้ป่วย และผู้ป่วยสามารถปฏิบัติหน้าที่ทางสังคม ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และชุมชนตลอดจนสามารถปรับและพัฒนาตนเอง ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เพื่อสุขภาวะที่ดีในสังคมต่อไป 


งานสังคมสงเคราะห์ฯ รพ.ราชวิถี


โดยกลุ่มผู้เข้ารับความช่วยเหลือจากกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ได้แก่ ผู้ป่วยที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพ หรือมีปัญหาการใช้สิทธิ, ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ, ผู้ป่วยที่ถูกทอดทิ้ง-ไม่มีญาติดูแล, ผู้ป่วยที่ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว, ผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม, ผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตาย, ผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประดับประคอง, ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย, ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และการฝ้าระวังปัญหาในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ โดยหน่วยงานเข้าถึงกลุ่มผู้ป่วยจากทุกวอร์ด ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และมีการสกรีนโดยละเอียดและลงพื้นที่เพื่อทราบถึงอาการเจ็บป่วย สภาพความเป็นอยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและครอบครัว ฯลฯ เพื่อทราบถึงความจำเป็นรอบด้านและให้การช่วยเหลือถูกจุด โดยมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือ เช่น ศูนย์ช่วยเหลือสังคม, บ้านพักเด็กและครอบครัว, กรมกิจการผู้สูงอายุ หรือกรณีผู้ป่วยถูกส่งตัวมาจากพื้นที่อื่น หน่วยงานก็จะประสานงานไปยังพัฒนาสังคมจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ฯลฯ เมื่อผู้ป่วยกลับภูมิลำเนาเพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนทุนอาชีพ ทุนการศึกษา หรือปัจจัยด้านอื่น ๆ จนสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยตนเอง


งานสังคมสงเคราะห์ฯ รพ.ราชวิถี


งานสังคมสงเคราะห์ฯ รพ.ราชวิถี


ในด้านการรักษาพยาบาล กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ให้การช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยด้านอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งของใช้สิ้นเปลืองจำเป็น และอุปกรณ์จำเป็นต่อการรักษาตัวรูปแบบการยืมหน่วยงานระหว่างรักษาและนำมาคืนเมื่อหายหรือไม่มีความจำเป็นในการใช้งานต่อ “โครงการนินนินให้” จึงเข้าร่วมสนับสนุนหน่วยงานส่วนนี้ โดยมีรายการสิ่งของบริจาค ดังนี้ 
เครื่องปั่นอาหาร Phillips สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการอาหารเหลว
อาหารเสริมทางการแพทย์ Gen-DM
อาหารเสริมทางการแพทย์ Blendera
อาหารเสริมทางการแพทย์ Ensure Gold
อาหารเสริมทางการแพทย์ Glucerna SR Triple Care
ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ คละไซส์
ที่นอนลมรังผึ้ง Apex Domus ป้องกันแผลกดทับ
เบาะเจล Mitex ป้องกันแผลกดทับ
ชุดดูดเสมหะ suction set
Cavilon Cleanser สเปรย์ทำความสะอาดร่างกายเฉพาะที่ (สำหรับผู้ที่มีภาวะควบคุมการขับถ่ายไม่ได้) 


งานสังคมสงเคราะห์ฯ รพ.ราชวิถีขอส่งต่อโอกาสแห่งการให้ไปยังภาคเอกชน และประชาชนที่มีกำลังทรัพย์ หากประสงค์ช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยยากไร้ ขาดแคลนทุนทรัพย์ร่วมกับกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี สามารถติดต่อเพื่อช่วยเหลือได้ที่ อีเมล [email protected], Facebook Page: สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ร.พ.ราชวิถี หรือ โทรศัพท์ 02-206-2900 ต่อ 60203-60205, โทรศัพท์/โทรสาร 02-354-8081

ติดตามการให้ ของ “โครงการนินนินให้” ในครั้งต่อ ๆ ไปตลอดปี 2566 นี้ได้ที่ช่องทางของบริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ Facebook page: TT Insurance Broker, Line official @TTIB และ http://www.ttib.co.th
応援しているよ เป็นกำลังใจให้คุณนะ
แชร์โพสต์นี้

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart