NIN-NIN HAI มอบเงินบริจาคซ่อมแซมอาคาร และส่งเสริมความปลอดภัยแก่ รร. รวมราษฎร์สามัคคี

20 กรกฎาคม ค.ศ. 2023 โดย

NIN-NIN HAI มอบเงินบริจาคซ่อมแซมอาคาร และส่งเสริมความปลอดภัยแก่ รร.รวมราษฎร์สามัคคี

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด นำโดย คุณโชเฮอิ โคอิเดะ (ประธานบริษัท), คุณสถิติ วงศ์ฝั้น (ผู้จัดการ) และตัวแทนพนักงาน ได้เข้าสนับสนุนโรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ภายใต้ ‘โครงการทีทีไอบีประกันดีต่อใจ 2566’ หรือ ‘โครงการนินนินให้ ปี 2’ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนหลังจากโรงเรียนได้รับความเสียหายจากลมพายุในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ภายในโรงเรียนโดยรอบ อาทิ อาคารเรียน โรงอาหาร ตึกละหมาด ฯลฯ


รร.รวมราษฎร์สามัคคี

รร.รวมราษฎร์สามัคคี

รร.รวมราษฎร์สามัคคี

ทางโครงการฯ จึงเข้าร่วมสมทบทุนค่าซ่อมแซมสถานศึกษา เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท และส่งมอบอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยให้กับนักเรียน ได้แก่ ชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาล และหมวกกันน็อคสำหรับเด็กให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมของโรงเรียน เพื่อสนับสนุนการป้องกันอุบัติภัยทางการจราจร รวมไปถึงการสมทบสิ่งของเพื่อสนับสนุนการศึกษาจากพนักงานบริษัทฯ โดยมีคุณปริศนา ป้องปิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา และตัวแทนคณะครูต้อนรับและรับมอบการเยี่ยมเยียนของโครงการฯ 
รร.รวมราษฎร์สามัคคี


รร.รวมราษฎร์สามัคคี


รร.รวมราษฎร์สามัคคี

นอกจากนี้ทางโครงการฯ ได้ร่วมเดินสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นในโรงเรียน รับฟังนโยบายของทางโรงเรียนในการบริหารจัดการต่อวาตภัยที่เกิดขึ้น และการพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น ทราบว่าปัจจุบัน โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมีนักเรียนภายใต้การดูแลทั้งสิ้น 467 คน และโรงเรียนมีแนวโน้มในการเติบโตเพื่อรองรับนักเรียนได้มากขึ้น โดยทางผู้บริหารโรงเรียนมีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนอย่างรัดกุม ใช้ในการบำรุงซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด อาทิ ห้องน้ำโรงเรียน อาคารเรียน โรงเรือนปลูกผัก ฯลฯ และต่อเติมพื้นของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรมีความปลอดภัย และสะดวกในการใช้สอยพื้นที่ภายในโรงเรียน นอกจากงบประมาณที่ถูกจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว ยังมีการเลี้ยงปลาภายในพื้นที่ของโรงเรียนเพื่อจำหน่าย และระดมทุนจากหน่วยงานเอกชน และประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เช่นเดียวกันกับ บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด ที่ร่วมสมทบทุนในการพัฒนาโรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคีในครั้งนี้
สำหรับ ‘โครงการนินนินให้’ ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2565 และเข้าสู่ปีที่ 2 ในปี 2566 เพื่อส่งเสริมพัฒนาสังคมรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านสุขภาวะ-สุขภาพ ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงทางด้านการศึกษา จึงมีโอกาสได้ร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานในสังคม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรไม่แสวงหาผลประโยชน์ทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในกรุงเทพฯ สาขาจังหวัดระยอง รวมไปถึงปริมณฑล โดยทางผู้จัดฯ ได้คัดเลือกหน่วยงานเพื่อเข้าสนับสนุนตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และประสานงานเพื่อทราบความประสงค์หรือความจำเป็นของหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อให้การสนับสนุนที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมต่อไป 


รร.รวมราษฎร์สามัคคี

รร.รวมราษฎร์สามัคคี

ติดตามโครงการนินนินให้ไปด้วยกันตลอดปี 2566 นี้ในช่องทางของบริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ Facebook page: TT Insurance Broker, Line official @TTIB และ www.ttib.co.th
แชร์โพสต์นี้

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart