NIN-NIN HAI ร่วมบุญถวายผ้าพระ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2566

20 กรกฎาคม ค.ศ. 2023 โดย

NIN-NIN HAI ร่วมบุญถวายผ้าพระ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2566

บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด ร่วมสนับสนุนการทำนุบำรุงศาสนา โครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน ร่วมกับวัดทางหลวง จังหวัดนนทบุรี ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ผ่านโครงการทีทีไอบีประกันดีต่อใจ หรือโครงการนินนินให้ 

วัดทางหลวง

โดยในปีนี้วัดทางหลวง หรือวัดใหม่ทางหลวง จังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมทางศาสนา บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนขึ้นเป็นปีที่ 7 ในวันที่ 31 มีนาคม – 10 เมษายน 2566 จึงมีการบอกบุญในการสนุบสนุนกิจกรรมครั้งนี้ อาทิ การสนับสนุนปัจจัยสำหรับ พิธีบรรพชา, การถวายอาหารเพล, การถวายน้ำปานะ รวมไปถึงทุนการศึกษาให้แก่สามเณร ซึ่งโครงการนินนินให้เองก็มีแผนการดำเนินงานของโครงการเพื่อทำนุบำรุงศาสนาด้วยเช่นกัน จึงได้มีการประสานงานร่วมบุญถวายผ้าพระ สำหรับการนำไปตัดเย็บเป็น ผ้าไตร จีวร สบง ฯลฯ รวมถึงการร่วมถวายน้ำปานะ ข้าวสาร และกล่องยาสามัญประจำบ้าน เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย เพื่อให้ทางวัดได้นำไปใช้ประโยชน์สำหรับพระสงฆ์ สามเณร โดยมีคุณโชเฮอิ โคอิเดะ (ประธานบริษัท), คุณสถิติ วงศ์ฝั้น (ผู้จัดการ) และตัวแทนพนักงานเป็นผู้ส่งมอบการสนับสนุนให้กับโครงการในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา และมีพระอาจารย์เอ็ม และคณะลูกศิษย์เป็นผู้รับมอบสิ่งของต่าง ๆ

วัดทางหลวง


วัดทางหลวง

วัดทางหลวง

สำหรับ โครงการนินนินให้ ดำเนินกิจกรรมเพื่อการสาธารณะประโยชน์ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2565 โดยมีส่วนร่วมในการสนับสนุนหน่วยงานองค์กรภาครัฐ มูลนิธิและองค์กรไม่แสดงหาผลประโยชน์ เพื่อส่งต่อโอกาสและผลักดันเรื่องการมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในสังคมหลากหลายกลุ่ม ทั้ง กลุ่มเด็กและเยาวชนร่วมกับโรงเรียน-บ้านพักฯ กลุ่มเปราะบางร่วมกับโรงพยาบาล-มูลนิธิ กลุ่มเจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาครัฐที่เปิดรับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ ตามภารกิจหลักที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบดูแลอยู่ 

วัดทางหลวง

วัดทางหลวง

เช่นเดียวกันกับการเข้าสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในครั้งนี้ ที่วัดทางหลวง จังหวัดนนทบุรี มีภารกิจทางศาสนาเพื่อให้ความรู้และอบรมทางธรรมให้กับเด็กและเยาวชน และฝึกฝนทักษะความรับผิดชอบขณะที่บรรพชา การบรรพชา หรือบวชเรียนเปรียบเสมือนแหล่งการพัฒนาตนเองอีกรูปแบบหนึ่งโดยมีธรรมะตามหลักพุทธศาสนาเป็นแก่นของการพัฒนา การบรรลุตามเป้าหมายของการบรรพชากลุ่มเด็กและเยาวชนนี้อีกนัยจึงเป็นการฟูมฟักบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมให้น่าอยู่ได้มากยิ่งขึ้น

วัดทางหลวง

วัดทางหลวง

วัดทางหลวง

การที่โครงการนินนินให้ได้ร่วมบุญสนับสนุนความสะดวกของโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อนจึงหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นการทำให้วัดได้ดำเนินกิจกรรมได้โดยสะดวกตามวัตถุประสงค์ในการทำนุบำรุงศาสนา ให้ศาสนิกชนชาวพุทธได้ใกล้ชิดศาสนามากขึ้น และกล่อมเกลาให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้แนวคิดแบบวิถีพุทธ

ติดตามการให้ตลอดปี 2566 นี้กับโครงการนินนินให้ จาก บริษัท ทีทีอินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด ที่ Facebook page: TT Insurance Broker, Line official @TTIB และ www.ttib.co.th
แชร์โพสต์นี้

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart