NIN-NIN HAI ส่งเสริมการเรียนรู้และความปลอดภัย แก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง

20 กรกฎาคม ค.ศ. 2023 โดย

NIN-NIN HAI ส่งเสริมการเรียนรู้และความปลอดภัย แก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ‘โครงการทีทีไอบีประกันดีต่อใจ 2566’ หรือ ‘โครงการนินนินให้ (NIN-NIN HAI)’ ภายใต้บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่และนักเรียนแก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง โดยคุณโชเฮอิ โคอิเดะ (ประธานบริษัท), คุณสถิติ วงศ์ฝั้น (ผู้จัดการ) และตัวแทนพนักงานได้ร่วมมอบสิ่งของ และมีคุณนิอร ธนะวัฒโก นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่รับมอบ ในด้านสนับสนุนการศึกษาเพื่อการฝึกวิชาชีพ ได้แก่ ชุดเครื่องบดเมล็ดกาแฟแบบไฟฟ้า และเมล็ดกาแฟคั่ว ส่วนด้านการสนับสนุนการป้องกันอุบัติภัยได้บริจาค ถังดับเพลิงแบบผงเคมี และกล่องยาปฐมพยาบาลเบื้องต้น นอกจากนั้นยังมอบข้าวสาร น้ำดื่ม สิ่งของอุปโภคบริโภคอื่น ๆ และสิ่งของที่พนักงานร่วมสมทบกับทางโครงการนินนินให้เพื่อสนับสนุนสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง


สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501 ตามพระราชบัญญัติจัดการฝึกอบรมเด็กบางจำพวก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2501 โดยรับโอนจากกรมราชทัณฑ์ มาดำเนินการแก้ไขปัญหาเด็กชายตามหลักและวิธีการตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ (เดิมชื่อสถานเยาวชนบ้านห้วยโป่ง สังกัดกองสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น กรมประชาสงเคราะห์) ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา จัดตั้งเป็น สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออก สังกัดกองคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก กรมประชาสงเคราะห์ และเปิดแผนกเด็กหญิงเพิ่มอีกแผนกหนึ่ง และเปลี่ยนเป็นสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง สังกัดกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อปี พ.ศ. 2558 เพื่อดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กชาย และหญิง ที่มีอายุระหว่าง 6 - 18 ปี ที่ประสบปัญหาสังคม และพัฒนาศักยภาพ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม โดยส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งสายสามัญ และสายอาชีพให้เหมาะกับช่วงวัยและศักยภาพของเด็กแต่ละราย รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาด้านความประพฤติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็ก ๆ ให้สามารถอยู่ในสังคมได้


สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง

ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนกว่า 93 คนภายใต้การดูแลของสถานคุ้มครองฯ โดยเป็นเด็กและเยาวชนที่มีอุปสรรคปัญหาในด้านต่าง ๆ ที่เครือข่ายของหน่วยงาน รวมถึงศาลฯ ได้ส่งเข้ามาให้ทางสถานคุ้มครองฯ พัฒนาและดูแลต่อไป 

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง


สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง

ซึ่งนอกเหนือจากการศึกษาตามระบบแล้ว ที่นี่ยังมีการส่งเสริมด้านการฝึกอาชีพบาริสต้าให้กับนักเรียน โดยมีห้องคาเฟ่ตั้งอยู่ภายในหน่วยงานจำลองการปฏิบัติงานจริง ทางโครงการนินนินให้ได้ทราบว่าอุปกรณ์สำคัญอย่างเครื่องบดเมล็ดกาแฟของสถานคุ้มครองฯ ชำรุดและอยู่ระหว่างการซ่อมแซม จึงได้เข้าส่งมอบเครื่องบดเมล็ดกาแฟแบบไฟฟ้าเพื่อให้ทางหน่วยงานได้นำไปประกอบการฝึกอาชีพแก่เด็กและเยาวชนในความดูแลได้อย่างต่อเนื่อง


สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง

 รวมถึงการสนับสนุนอื่น ๆ ดังที่แจ้งไปข้างต้น มุ่งหวังในการส่งเสริมการศึกษา ทักษะอาชีพ และการป้องกันอุบัติภัยเพราะว่าเรื่องการเรียนรู้และความปลอดภัยนั้นเป็นเรื่องพื้นฐานสำหรับการดูแลเด็ก และทางบริษัททีทีไอบีเองในฐานะบริษัทที่ดำเนินกิจการด้านการประกันภัย และการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเจาะจงในการสนับสนุนในเรื่องนี้ โดยผ่านทางโครงการนินนินให้ที่ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และร่วมส่งต่อโอกาสที่ดีเพื่อผลักดันให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 2


สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง ที่ช่วยเหลือในด้านการประสานงานให้กิจกรรมในครั้งนี้สามารถลุล่วงไปได้ด้วยดี ส่วนกิจกรรมครั้งต่อไป “นินนินให้” จะไปให้ที่ไหน เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีด้านใด สามารถติดตามได้ที่ www.ttib.co.th, Facebook page: TT Insurance Broker และ Line official @TTIB ตลอดปี 2566 นี้
แชร์โพสต์นี้

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart