NIN-NIN HAI สนับสนุนอุปกรณ์การทำสื่อการเรียนการสอน รร. สอนคนตาบอดกรุงเทพ

20 กรกฎาคม ค.ศ. 2023 โดย

NIN-NIN HAI สนับสนุนอุปกรณ์การทำสื่อการเรียนการสอน รร. สอนคนตาบอดกรุงเทพ

“โครงการทีทีไอบี ประกันดีต่อใจ” หรือ “โครงการนินนินให้ (NIN-NIN HAI)” ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สังคม โดย บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรการกุศล มูลนิธิ ฯลฯ เพื่อผนึกกำลังในการส่งต่อโอกาสที่ดีเพื่อผลักดันให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีรอบด้าน จึงเกิดเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพ ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมความปลอดภัย ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดีตลอดการจัดกิจกรรมทั้งจากภายในองค์กรที่พนักงานต่าง ๆ ได้ร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้เกิดขึ้น และจากหน่วยงานภายนอกที่มีโอกาสได้ร่วมมือเพื่อจัดกิจกรรมขึ้น นั่นยิ่งทำให้ผู้จัด มุ่งมั่นในการสานต่อความตั้งใจในการจัดกิจกรรมในปีนี้โดยยังคงรักษาความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมในปีที่ผ่านมา และเปิดโอกาสแห่งการให้ใหม่ ๆ

รร. สอนคนตาบอดกรุงเทพ

หลังจากการเข้าสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของจำเป็นเพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในปี 2565 “โครงการนินนินให้ (NIN-NIN HAI)” หวนกลับมาบริจาคอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาอีกครั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยประธานบริษัท คุณโชเฮอิ โคอิเดะ, คุณสถิติ วงศ์ฝั้น (ผู้จัดการ) และตัวแทนพนักงาน ได้เข้าส่งมอบสิ่งของบริจาคเพื่อสนับสนุนการทำสื่อการเรียนการสอนทั้งของครูและนักเรียน และมอบข้าวสารออแกนิก เพื่อสวัสดีปีใหม่ด้วยสุขภาพดี โดยมีคุณศิริพร ตันทโอภาส ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโครงการเรียนรวม และตัวแทนเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนสอนคนตาบอดเป็นผู้รับมอบสิ่งของ

รร. สอนคนตาบอดกรุงเทพ

กลุ่มผู้พิการทางสายตาเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายที่ทางโครงการ ฯ เล็งเห็นความสำคัญ ผ่านการสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อการศึกษา ด้วยความเชื่อมั่นว่ากลุ่มเปราะบางสามารถเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ จนสามารถดูแลตัวเองและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าแก่สังคมได้ และทางโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพก็มีภารกิจที่ชัดเจนในการพัฒนากลุ่มผู้พิการทางสายตา โดยส่งเสริมด้านวิชาการให้มีจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในโรงเรียนทั่วไปทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอื่น ๆ อาทิ การกีฬา ดนตรี ภาษา เทคโนโลยี ฯลฯ และได้เห็นผลลัพธ์ในเชิงประจักษ์ อย่างล่าสุด นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดได้เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคกลางและตะวันออก การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ) และ กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อคนตาบอด Tab Run for the Blind 2023 จัดโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และมีนักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลับมาเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เพื่อนนักเรียนผู้พิการทางสายตา และสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวนักเรียน ครูอาจารย์ และทางโรงเรียนต่อไป


รร. สอนคนตาบอดกรุงเทพ

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทั้งในรูปแบบการบริจาคเงิน สิ่งของ และการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ สามารถติดต่อโดยตรงได้กับทางมูลนิธิ ฯ

นอกเหนือจากการสมทบความช่วยเหลือไปยังโรงเรียนแล้ว โครงการนินนินให้ขอชื่นชมและส่งกำลังใจให้นักเรียนและคณะครูในความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาตนเองและโรงเรียนเสมอมา เช่นเดียวกันกับโครงการฯ ที่จะมุ่งมั่นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวไทยต่อไป ติดตามการให้ ของ “โครงการนินนินให้” ในครั้งต่อ ๆ ไปตลอดปี 2566 นี้ได้ที่ช่องทางของบริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ Facebook page: TT Insurance Broker, Line official @TTIB และ www.ttib.co.th
 
แชร์โพสต์นี้

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart