NIN-NIN HAI ส่งกำลังใจและบริจาคสิ่งของจำเป็น ณ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง

20 กรกฎาคม ค.ศ. 2023 โดย
Administrator 2

“โครงการทีทีไอบี ประกันดีต่อใจ” หรือ “โครงการนินนินให้ (NIN-NIN HAI)” ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 2 โดยการสนับสนุนของบริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด นายหน้าประกันภัยสัญชาติญี่ปุ่น ภายใต้บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อผลักดันให้องค์กร และพนักงานได้มีส่วนร่วมการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ภายใต้แนวคิดการเป็นองค์กรที่เป็นหนึ่งเดียวกับสังคมไทย ด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่วนเล็ก ๆ ในสังคม และร่วมส่งต่อโอกาสที่ดีเพื่อผลักดันให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี โดยผู้บริหาร นำโดยคุณโชเฮอิ โคอิเดะ (President), คุณวันชัย บูรณศิริ (Vice President) และพนักงานทุกส่วน การดำเนินกิจกรรมย่อย ๆ ใน “โครงการนินนินให้" ตระหนักถึงการกระจายโอกาสที่หลากหลายรอบด้าน จึงเกิดเป็นรูปแบบโครงการต่อเนื่องเพื่อสาธารณประโยชน์ตลอดปี 2565 จนมาถึงแผนการดำเนินการต่อเนื่องในปี 2566 ที่ประกอบไปด้วยโครงการที่ริเริ่มและจัดทำจากทางบริษัทฯ และโครงการที่ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ เพื่อผนึกกำลังในการพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย ฯลฯ


TTIB CSR donation Don Muang Emergency House

กิจกรรมครั้งที่ 2 ของปี 2566 “โครงการนินนินให้” ได้เข้าสนับสนุนด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ของกลุ่มสตรีและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤติ ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 โดยบริจาคสิ่งของจำเป็นต่อผู้เข้าพักพิงที่บ้านพักฉุกเฉิน ได้แก่ ข้าวสาร นมผงสำหรับเด็กเล็ก ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กแรกเกิดและเด็กเล็ก รวมไปถึงอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม สเปรย์กันยุง แชมพู แปรงสีฟัน ยาสีฟันและของใช้ส่วนตัวอื่น ๆ โดยมี คุณกรวิณท์ วรสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมสงเคราะห์ และนักศิลปะบำบัด รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เข้ารับมอบการบริจาคครั้งนี้ ซึ่งรายการสิ่งของบริจาคเป็นไปตามการความประสงค์ของบ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง ที่ทางผู้จัดกิจกรรมได้มีการติดต่อประสานงานและทราบถึงความต้องการของหน่วยงานเบื้องต้น เพื่อให้การบริจาคเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน และนอกเหนือจากการบริจาคสิ่งของแล้ว ยังมีโอกาสได้พูดคุยให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย

คุณสุพัชฌา จันสน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย Project Development และผู้ประสานงานโครงการฯ เผยว่า “กลุ่มผู้หญิงและเด็กที่เจอปัญหาวิกฤติในชีวิต โดยเฉพาะจากความรุนแรงในครอบครัว การถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจ ความเจ็บป่วย หรือความไม่พร้อมในด้านต่าง ๆ ในชีวิตแล้วเขาไม่มีที่พึ่งพิงอื่น การมีบ้านพักฉุกเฉินเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเหมือนทางออกที่เร่งด่วนที่สุดในนาทีที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด ในฐานะผู้ประสานงานโครงการฯ เรายินดีเป็นอย่างมากที่บริษัทให้ความสำคัญกับกลุ่มนี้ จึงได้มีการติดต่อเข้าช่วยเหลือเข้ามา สำหรับการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ แปรเปลี่ยนมาจากความเป็นห่วงเป็นใยจากพวกเรา ขอส่งกำลังใจให้วิกฤติในชีวิตบรรเทาและผ่านพ้นไปได้ในเร็ววัน และขอเป็นตัวแทนบริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน และช่วยเหลือกลุ่มผู้หญิงและเด็กเหล่านี้ค่ะ”

TTIB CSR donation Don Muang Emergency House

สำหรับ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง เป็นที่พักพิงสำหรับผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤติในชีวิต ที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง มีทั้งส่วนที่พักอาศัยสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ และให้การปรึกษาโดยไม่ต้องพักอาศัย สำหรับผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหา เช่น ถูกกระทำรุนแรง ถูกทุบตี-ทำร้ายร่างกายและจิตใจ ถูกข่มขืน ล่วงละเมิดทางเพศ ถูกทอดทิ้ง ท้องไม่พร้อม ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ขัดแย้งภายในครอบครัว ไม่มีงานทำ ไม่มีที่พัก ฯลฯ โดยในแต่ละวันมีผู้หญิงและเด็กที่พักอาศัยรับความช่วยเหลือที่บ้านพักฉุกเฉิน ประมาณ 40 คน โดยเฉลี่ย

TTIB CSR donation Don Muang Emergency House
หากต้องการส่งความช่วยเหลือไปยังบ้านพักฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ โทร 094-552-3569 และ 080-783-3258, Line official: https://lin.ee/mEdezc0 หรือ Facebook page: สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง โดยทางบ้านพักฉุกเฉินเปิดรับการช่วยเหลือทั้งปัจจัย และสิ่งของเครื่องใช้ทั้งมือ 1 และมือ 2 คุณภาพดี หรือสามารถร่วมทำบุญวันเกิดของท่านด้วยการสมทบทุนเพื่อจัดเลี้ยงมื้ออาหารให้กับผู้พักพิง นอกจากนั้นทางสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน ยังมีการก่อตั้งองค์กรพัฒนาเอกชน วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล เฮ้าส์ เปิดให้บริการที่พัก ห้องประชุมสัมมนา สโมสรสุขภาพ และร้านอาหารให้กับบุคคลภายนอก เพื่อสร้างรายได้และนำมาสมทบกับค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่เข้ารับความช่วยเหลือในบ้านพักฉุกเฉินต่อไป จึงเป็นอีกช่องทางในการสนับสนุนความช่วยเหลือให้กับทางหน่วยงานบ้านพักฉุกเฉิน


TTIB CSR donation Don Muang Emergency House


TTIB CSR donation Don Muang Emergency House


แชร์โพสต์นี้

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart