NIN-NIN HAI ส่งกำลังใจให้น้อง โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ

18 กรกฎาคม ค.ศ. 2023 โดย

NIN-NIN HAI ส่งกำลังใจให้น้อง โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ

นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการด้านการประกันภัยด้วยความซื่อตรงแก่ลูกค้าเสมอมาแล้ว บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เชื่อในพลังแห่งการได้เป็นส่วนเล็ก ๆ ในการช่วยเหลือสังคมในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกต่อสังคม ส่งผลต่อภาพรวมระยะยาว พร้อมไปกับการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน จึงริเริ่ม “โครงการนินนินให้” หรือ “โครงการทีทีไอบี ประกันดีต่อใจ ปี 2565” และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหาร และพนักงานทุกฝ่ายขององค์กร ล่าสุดเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ในเครือ นำโดย คุณโชเฮอิ โคอิเดะ (President) คุณโตชิโนริ ฮายาชิ (President) คุณวันชัย บูรณศิริ (Vice President) และพนักงาน ได้เดินทางไปร่วมจัดกิจกรรมกับโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี คุณสมนึก หอมนาน ผู้จัดการโรงเรียน ตัวแทนครู และนักเรียนเป็นผู้ให้การรับรองและรับมอบการสนับสนุนเงินทุนการศึกษา บริจาคอุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษา และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19

โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ

โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ

โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ เปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงาน คือ ‘พร้อมจะพัฒนาเด็กตาบอดให้อยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี มีสิทธิเท่าเทียมบุคคลทั่วไป ไม่เป็นภาระแก่สังคม’ โดยเปิดรับการดูแลแก่นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย และระดับประถมศึกษา และในปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 38 คน ทางโรงเรียนได้มุ่งเน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพของนักเรียนให้สามารถใช้ชีวิตได้ตามศักยภาพ เพื่อให้มีทักษะในการใช้ชีวิต และดำเนินชีวิตได้โดยไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมและเชื่อมต่อการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ และโรงเรียนยังเป็นสถานที่เพื่ออบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อส่งเสริมให้พวกเขาสามารถรับโอกาส เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ

การดำเนินงานของทางโรงเรียนนับเป็นโอกาสอย่างยิ่งต่อนักเรียนที่เป็นผู้พิการทางสายตาเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถดำเนินชีวิตได้สะดวกขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ เช่นเดียวกับทาง ‘โครงการนินนินให้’ ที่มีการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคม รวมไปถึงกลุ่มเปราะบางอย่างผู้พิการทางสายตาที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ากับสังคม ทางโครงการฯ ได้มีการสนับสนุนไปก่อนหน้านี้ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และในโอกาสที่ผู้บริหาร และพนักงานได้เดินทางมาที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ภายในองค์กร จึงถือโอกาสจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ ครั้งนี้ด้วย


โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ

โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ
คุณสมนึก หอมนาน ผู้จัดการโรงเรียน ได้กล่าวขอบคุณสำหรับการเยี่ยมเยียนของโครงการ และกล่าวถึงการดูแลโรงเรียนและนักเรียนผู้พิการทางสายตาว่า ‘ไม่มีใครสมบูรณ์ ทุกคนมีจุดบกพร่องเล็ก ๆ น้อย ๆ น้องนักเรียนที่นี่ก็คือมีสายตาที่เป็นจุดบกพร่อง ความพิการเป็นความท้าทายที่ต้องดูแล และโรงเรียนตั้งขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ปกครอง สอนให้นักเรียนของเราสามารถใช้ชีวิตให้ปกติได้มากที่สุด เชื่อว่าเขาจะช่วยเหลือตัวเองได้ โรงเรียนแห่งนี้การก่อตั้งยาก แต่ดูแลยากยิ่งกว่า ขอบคุณที่บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัทในเครือมาเติมเต็ม สิ่งจำเป็นต่อการดูแลน้องๆ และถือว่าวันนี้เป็นวันพิเศษที่ผู้ใหญ่ใจดีมาเยี่ยมน้องๆ และเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียน’ นอกจากนั้นนักเรียนตัวแทนยังได้กล่าวขอบคุณและสัญญาว่าจะเป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน ก่อนจะร้องเพลงแทนคำขอบคุณให้แก่คณะ


โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ

โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ ทั้งในรูปแบบการบริจาคเงิน สิ่งของ และการให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ สามารถติดต่อโดยตรงได้กับทางโรงเรียนที่ Facebook page โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ สถานที่ตั้งติดต่อ เลขที่ 88 หมู่ 4 บ้านห้วยหิน ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 032-899713 , 099-0099290 โทรสาร 032-899 713 Email: [email protected] และ Website: www. cfbt.or.th/ca
 
โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ
และติดตาม ‘โครงการนินนินให้’ กับ TT Insurance Broker ไปด้วยกันตลอดปี 2565 นี้ ที่ Facebook page: https://www.facebook.com/TTIBbroker Line official: @TTIB และ Website: http://www.ttib.co.th
แชร์โพสต์นี้

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart