NIN-NIN HAI มอบหมวกกันน็อคป้องกันอุบัติภัยแก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก

18 กรกฎาคม ค.ศ. 2023 โดย

NIN-NIN HAI มอบหมวกกันน็อคป้องกันอุบัติภัยแก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ใน “โครงการทีทีไอบี ประกันดีต่อใจ ปี 2565” หรือ “โครงการนินนินให้” เข้าจัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์เพื่อป้องกันอุบัติภัย (หมวกกันน็อค) สำหรับนักเรียน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และอื่น ๆ ณ โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยผู้บริหาร คุณโชเฮอิ โคอิเดะ ประธานบริษัท และตัวแทนพนักงานบริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และนางเรืองกิตติ์ สุทธิวิรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตัวแทนครูและนักเรียนเป็นผู้รับมอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ หมวกกันน็อคสำหรับเด็ก อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ทางการเรียน อาทิ ถุงเท้านักเรียน รองเท้านักเรียน เซ็ตสี หนังสือ และอื่นๆ

TTIB NIN-NIN HAI donation Chumchonborisatnamtan โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก

ตามแนวคิดของ “โครงการนินนินให้” ที่มุ่งเป็นองค์กรที่เป็นหนึ่งเดียวกับสังคมไทย ด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่วนเล็ก ๆ ในสังคม และร่วมส่งต่อโอกาสที่ดีเพื่อผลักดันให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี จึงได้มีกิจกรรมย่อย ๆ ผลักดันโครงการฯ ให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากบริษัทฯ ให้บริการด้านการประกันภัย เพื่อรองรับความเสี่ยงภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้คน แนวทางของการจัดโครงการฯ จึงมีความเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมด้านความปลอดภัย และลดความเสี่ยงภัย สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เป็นการส่งเสริมด้านความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยการใช้อุปกรณ์ลดความเสี่ยงต่อชีวิตเมื่อประสบอุบัติเหตุ อย่าง หมวกกันน็อค ซึ่งนอกเหนือจากจะเป็นข้อบังคับทางกฎหมายจราจรแล้ว ยังมีความจำเป็นต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารอย่างยิ่งในเรื่องของการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อร่างกายและชีวิต

TTIB NIN-NIN HAI donation Chumchonborisatnamtan โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก

TTIB NIN-NIN HAI donation Chumchonborisatnamtan โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก

จากสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนประเทศไทยเมื่อปี 2564 ถึงช่วงต้นปี 2565 ที่ผ่านมา พบว่ารถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่ประสบเหตุมากที่สุด คิดเป็น 89.95% และประเทศไทยยังพบว่าเป็นประเทศที่มีสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากเป็นอันดับ 2 ของโลกจากการรายงานของ WHO โครงการฯ จึงเห็นความสำคัญของการป้องกันอุบัติภัยส่วนนี้ โดยได้หารือและเกิดเป็นข้อสรุปจากคณะผู้จัดทำโครงการฯ ว่า กลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมความปลอดภัย คือ กลุ่มนักเรียน ที่เดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์ เพราะว่ามีการใช้รถใช้ถนนทุกวัน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนปฐมวัยที่โดยสารซ้อนท้ายผู้ปกครองมาโรงเรียน และจำเป็นต้องมีหมวกกันน็อคที่ขนาดพอดีกับสรีระตามวัย บริษัทจึงมีการสอบถามติดต่อไปยังโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ข้างเคียงกับบริษัทฯ สาขาจังหวัดระยอง

โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก TTIB NIN-NIN HAI donation Chumchonborisatnamtan

สำหรับโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก เป็นโรงเรียนขนาดกลาง จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีนักเรียนประจำ 520 คน นักเรียนจำนวนหนึ่งมีการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ และจากการประสานงานของโครงการฯ ทราบจากทางโรงเรียนว่ามีความต้องการรับการสนับสนุนหมวกกันน็อค รวมไปถึงอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์ส่งเสริมด้านกีฬา ให้กับนักเรียน จึงเกิดเป็นกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น

โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก TTIB NIN-NIN HAI donation Chumchonborisatnamtan


TTIB NIN-NIN HAI donation Chumchonborisatnamtan

ผู้บริหาร คุณโชเฮอิ โคอิเดะ ประธานบริษัท และตัวแทนพนักงานบริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เดินทางไปส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าว โดยมีนางเรืองกิตติ์ สุทธิวิรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการฯ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับการเยี่ยมเยียนโรงเรียนและสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ทดลองสวมใส่หมวกกันน็อคให้กับนักเรียน และจะมีการจัดสรรอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับนักเรียนตามความเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ คุณ โชเฮอิ โคอิเดะ ยังได้มีการพูดคุย และสอนคำภาษาญี่ปุ่นง่าย ๆ ให้กับนักเรียน ก่อนจะถ่ายภาพร่วมกันและจบกิจกรรมแห่งการให้ในครั้งนี้

TTIB NIN-NIN HAI donation Chumchonborisatnamtan

ติดตาม “โครงการนินนินให้” ไปด้วยกันตลอดปี 2565 นี้ในช่องทางของบริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ช่องทางสื่อสารโซเชียล 
Facebook page: TT Insurance Broker 
Line official @TTIB 
Website www.ttib.co.th
แชร์โพสต์นี้

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart