NIN-NIN HAI มอบอุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยแก่สำนักงานเขตห้วยขวาง

18 กรกฎาคม ค.ศ. 2023 โดย

NIN-NIN HAI มอบอุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยแก่สำนักงานเขตห้วยขวาง

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ใน “โครงการทีทีไอบี ประกันดีต่อใจ ปี 2565” หรือ “โครงการนินนินให้” เข้าจัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเขตห้วยขวาง ผู้บริหาร คุณโชเฮอิ โคอิเดะ ประธานบริษัท, คุณวันชัย บูรณศิริ รองประธานบริษัท และตัวแทนพนักงานบริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีคุณชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง และตัวแทนเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเขตห้วยขวาง เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยตรง ได้แก่ ชุดกันน้ำแบบเต็มตัว, อุปกรณ์กล่องชุดปฐมพยาบาลและยาสามัญประจำบ้าน และน้ำดื่มนินนินให้ สำหรับหน่วยงานนำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสม


สำนักงานเขตห้วยขวาง

สำนักงานเขตห้วยขวาง

“โครงการนินนินให้” จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2565 หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่คลี่คลายลง บริษัท ฯ ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการยกระดับสังคมให้ดีขึ้นภายใต้แนวคิดการเป็นองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคม โดยริเริ่มจากการเป็นส่วนเล็ก ๆ ในการส่งต่อโอกาสที่ดีให้กับคนไทยในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การส่งเสริมด้านสุขภาวะ-สุขภาพ ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา จึงได้ติดต่อขอเข้าสนับสนุน และร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน หวังว่าจะเพิ่มแรงขับเคลื่อนที่ดีต่อสังคมต่อไป เนื่องด้วยบริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่) ตั้งอยู่ในพื้นที่ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จึงเห็นว่าการเข้าจัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางครั้งนี้เป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาจากวงแคบ และมีความใกล้ชิดกับองค์กร เพื่อนำไปสู่การขยับขยายไปสู่กิจกรรมที่หลากหลาย และส่งผลดีต่อสังคมวงกว้างมากขึ้น ต่อเนื่องจากก่อนหน้านี้เมื่อ 26 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ที่บริษัท ฯ มอบอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและส่งเสริมความปลอดภัยแก่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง


สำนักงานเขตห้วยขวาง

สำนักงานเขตห้วยขวาง

การเข้ามอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ในครั้งนี้แก่สำนักงานเขตห้วยขวาง ทางผู้จัดโครงการ ฯ ได้อิงจากสถานการณ์ปัจจุบันของกรุงเทพมหานครที่เผชิญกับภาวะน้ำท่วมเฉียบพลันในหลายพื้นที่ รวมไปถึงในเขตห้วยขวาง ที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นหน่วยสำคัญในภารกิจการระบายน้ำ ดูแลและอำนวยความสะดวกในพื้นที่ให้กับประชาชนในพื้นที่กว่า 83,288 คนในเขตห้วยขวาง (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2565) รวมไปถึงประชาชนที่สัญจรไปมา จึงส่งมอบเป็นชุดกันน้ำแบบเต็มตัวให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อสวมใส่ในการทำภารกิจเพื่อให้ดำเนินไปโดยสะดวกมากขึ้น คุณชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง ได้รับมอบอุปกรณ์ต่าง ๆ และกล่าวขอบคุณคณะตัวแทนจากบริษัท ฯ ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนอุปกรณ์เหล่านี้ โดยเฉพาะชุดกันน้ำที่จะมีการใช้ได้จริงในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการ ฯ ขอบคุณทางบริษัท ฯ ที่นึกถึงเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับมือหน้างาน และแจ้งว่าการบริจาคน้ำดื่มนั้นทางเขตสามารถนำไปมอบต่อให้กับประชาชนในชุมชนต่อไป และยินดีรับการสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชนเสมอ

สำนักงานเขตห้วยขวาง

สำนักงานเขตห้วยขวาง

สำนักงานเขตห้วยขวาง

ทางบริษัท ฯ ขอขอบคุณผู้อำนวยการเขต ฯ และคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่านจากทางสำนักงานเขตห้วยขวางที่สนับสนุนให้โครงการ ฯ ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอส่งกำลังใจในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เขตที่มุ่งมั่นในการ จัดระเบียบ ดูแลความปลอดภัย พัฒนาพื้นที่เขตในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะดวก ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งถือว่าเป็นความรับผิดชอบที่ต้องมีการบริหารจัดการสูง ติดตามโครงการ “นินนินให้” ไปด้วยกันตลอดปี 2565 นี้ในช่องทางของบริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ Facebook page: TT Insurance Broker, Line official @TTIB, www.ttib.co.th
แชร์โพสต์นี้

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart