NIN-NIN HAI ส่งกำลังใจบ้านกึ่งวิถี (หญิง) ปทุมธานี

18 กรกฎาคม ค.ศ. 2023 โดย

NIN-NIN HAI ส่งกำลังใจบ้านกึ่งวิถี (หญิง) ปทุมธานี

"Mental health is not a destination, but a process. It’s about how you drive, not where you’re going."
— Noam Shpancer, PhD —

“สุขภาพจิตไม่ใช่จุดหมายปลายทาง แต่เป็นเรื่องของกระบวนการ
เป็นเส้นทาง ที่สนใจวิธีการขับ ไม่ใช่ที่หมาย”
— ดร.นอม เชพเพนเซอร์ ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยา และนักจิตวิทยาคลินิก —
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สำหรับกิจกรรมเพื่อการสาธารณประโยชน์ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ สำหรับ "โครงการ ทีทีไอบี ประกันดีต่อใจ ปี 2565" หรือ “โครงการนินนินให้ (NIN-NIN HAI)” ภายใต้แนวคิดการเป็นองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคม ร่วมส่งต่อโอกาสที่ดีเพื่อผลักดันให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี โดยครั้งนี้เป็นการร่วมบริจาคสิ่งของ และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับสตรี เพื่อสนับสนุนสถานภาพของสตรีและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยมี คุณโชเฮอิ โคอิเดะ ประธานบริษัท, คุณวันชัย บูรณศิริ รองประธานบริษัท และตัวแทนพนักงานบริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ส่งมอบสิ่งของต่าง ๆ ให้กับทางสถานคุ้มครอง ฯ โดยมีคุณสุพิชา มานะนิติธรรม และตัวแทนผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี เป็นตัวแทนรับมอบ


บ้านกึ่งวิถีหญิง

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี เป็นหน่วยงานภายใต้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจเพื่อ 
1.) ให้บริการด้านสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยจิตเวชหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป 
2.) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานจัดบริการให้แก่ผู้ป่วยจิตเวชในสถาบัน 
3.) ฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนา ศักยภาพของผู้ป่วยจิตเวชให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อท้ายที่สุดจะบรรลุวัตถุประสงค์ ให้กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช ได้รับบริการด้านปัจจัย 4, สามารถปรับสภาพร่างหาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ก่อนที่จะออกไปสู่สังคมภายนอก และได้รับการบำบัด ฟื้นฟูด้านอาชีพ หรือฝึกอาชีพ ตามความถนัดเพื่อจะได้มีความรู้สามารถออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม


บ้านกึ่งวิถีหญิง

บ้านกึ่งวิถีหญิง

หลังจากที่ บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ติดต่อสอบถามเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือแก่บ้านกึ่งวิถี (หญิง) จึงได้ทราบถึงความต้องการรับความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ช่วยเหลือตนเองได้ลำบาก ซึ่งมีมากกว่า 200 คน และมีความต้องการใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ในปริมาณมาก ตกแล้วประมาณ 5,000 ชิ้น ต่อเดือน จึงได้บริจาคอุปกรณ์จำเป็น ได้แก่ ผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่, ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมไปถึงชุดตรวจหาไวรัสโควิด-19 ด้วยตนเอง และน้ำดื่มนินนินให้ นอกจากนี้ มีสิ่งของบางส่วนที่พนักงานได้รวบรวมสมทบมาพร้อมกับทางบริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของบ้านกึ่งวิถี (หญิง) เพิ่มเติม


บ้านกึ่งวิถีหญิง

‘คุณโชเฮอิ โคอิเดะ’ ประธานบริษัท ได้กล่าวถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่า “ขอบคุณทีมงานที่จัดเตรียมกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น ทำให้องค์กร และ ‘โครงการนินนินให้’ มีโอกาสได้สนับสนุนสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จึงได้ทราบว่ามีหน่วยงานในการดูแลผู้ป่วยทางจิตเวช เสริมขึ้นมาจากโรงพยาบาล และเฉพาะเจาะจงสำหรับกลุ่มผู้ป่วยหญิง ซึ่งเป็นการขยายโอกาสให้แก่ตัวผู้ป่วยเองในการเข้าถึงการรักษาเฉพาะทาง อยู่ภายใต้การดูแลที่ถูกตามหลักการทางการแพทย์ ซึ่งถือเป็นกลุ่มอาการที่ต้องรักษาและติดตามผลอย่างใกล้ชิด และเป็นการรักษาระยะยาว หวังว่าส่วนช่วยเหลือเล็ก ๆ จากบริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จะเป็นประโยชน์แต่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ครับ เราตั้งใจว่าจะส่งต่อโอกาส หรือหยิบยื่นความช่วยเหลือเหล่านี้ต่อไปเรื่อย ๆ ครับ เพื่อพัฒนาให้สังคมมีความน่าอยู่มากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพครับ ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกาย หรือสุขภาพจิตใจก็ต้องแข็งแรงอยู่เสมอ”


บ้านกึ่งวิถีหญิง

บ้านกึ่งวิถีหญิง

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสนับสนุนการดำเนินงานของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี สามารถติดต่อเพื่อขอสนับสนุนได้โดยตรงกับบ้านกึ่งวิถี (หญิง) ทั้งอุปกรณ์, อาหาร หรือทุนทรัพย์ และอย่าลืมติดตามโครงการ “นินนินให้” ไปด้วยกันตลอดปี 2565 นี้ในช่องทางของบริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ Facebook page: TT Insurance Broker, Line official @TTIB และ www.ttib.co.th
แชร์โพสต์นี้

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart