NIN-NIN HAI สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลสงฆ์

18 กรกฎาคม ค.ศ. 2023 โดย

NIN-NIN HAI สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อภิกษุสงฆ์อาพาธ

บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับโรงพยาบาลสงฆ์สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อภิกษุอาพาธ ภายใต้โครงการ “ทีทีไอบี ประกันดีต่อใจ ปี 2565” หรือ “โครงการนินนินให้ (NIN-NIN HAI)” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา โดยโครงการ ฯ นี้เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดการเป็นองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคม ร่วมส่งต่อโอกาสที่ดีเพื่อผลักดันให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี จึงได้เล็งเห็นความสำคัญด้านการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์อาพาธ และได้ติดต่อขอร่วมกับทางโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นโรงพยาบาลสงฆ์เป็นสถาบันสุขภาพสงฆ์แห่งชาติ และมีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย เป้าประสงค์หนึ่งขององค์กรเพื่อส่งเสริมให้สถานพยาบาลทั่วประเทศสามารถดูแลสุขภาพพระสงฆ์ได้ตามหลักพระธรรมวินัย โครงการ ฯ นี้จึงมีโอกาสมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อันได้แก่ เครื่องวัดความดันโลหิต, เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว, เครื่องดูดเสมหะ นอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แก่ ชุดอุปกรณ์สำหรับตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยตัวเอง, แอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากาก-หมวกอนามัย และสิ่งของอื่นๆ ได้แก่ น้ำดื่ม ตรา นินนินให้, ข้าวสาร ฯลฯ เพื่อสนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์สุขภาพย่อยประจำวัด โครงการของทางโรงพยาบาลเพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลให้แก่พระภิกษุ เพื่อติดตามสุขภาพร่างกายด้วยตนเอง และช่วยให้กระบวนการรักษามีการวัดผลอย่างต่อเนื่อง
‘คุณโชเฮอิ โคอิเดะ’ ประธานบริษัทและตัวแทนพนักงานบริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เดินทางไปร่วมส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าว โดยมี ‘ดร.พรศรี บุญสายบัว’ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงฆ์ ผู้แทนของโรงพยาบาลสงฆ์เป็นผู้รับมอบ ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณโรงพยาบาล รวมทั้งขอบคุณ คุณวินัย มหันตรัตน์ เจ้าหน้าที่จากศูนย์เครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาล สำหรับการประสานงานและอำนวยความสะดวก ให้โครงการ ฯ ดำเนินลุล่วงได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์


ทีทีไอบี TTIB CSR โรงพยาบาลสงฆ์

‘คุณโชเฮอิ โคอิเดะ’ เผยว่า “การร่วมสนับสนุนโครงการของโรงพยาบาลเพื่อให้การช่วยเหลือผู้คนเป็นเรื่องที่ดีมากครับ เมื่อทราบว่าทางโรงพยาบาลเปิดรับการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อกระจายการรักษาไปยังศูนย์สุขภาพย่อยประจำวัด ยิ่งเห็นถึงวิสัยทัศน์และความตั้งใจในการดำเนินการขององค์กรในการขยายโอกาสในการดูแลรักษาสุขภาพของพระสงฆ์ บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัย และให้บริการด้านประกันสุขภาพครับ โรคภัยไข้เจ็บ ความเจ็บป่วยเป็นภัยอย่างหนึ่งที่ทุกคน ทุกสถานภาพมีความเสี่ยงด้วยกันทั้งสิ้น แต่เราสามารถวางแผนเพื่อรับมือหรือป้องกันความเสี่ยงได้ครับ หวังว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของต่าง ๆ ที่โครงการ ฯ ได้มอบให้จะเกิดประโยชน์กับทางโรงพยาบาล ขอให้บุคคลากรทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงครับ”


ทีทีไอบี TTIB CSR โรงพยาบาลสงฆ์

ทีทีไอบี TTIB CSR โรงพยาบาลสงฆ์


สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสงฆ์ ทั้งในรูปแบบการบริจาคเงิน ทำบุญ หรือบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์สามารถติดต่อเพื่อขอสนับสนุนได้โดยตรงกับทางโรงพยาบาล www.priest-hospital.go.thและอย่าลืมติดตามโครงการ “นินนินให้” ไปด้วยกันตลอดปี 2565 นี้


ช่องทางโซเชียลของบริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
Facebook page: TT Insurance Broker
Line official @TTIB
Website www.ttib.co.th


ทีทีไอบี TTIB CSR โรงพยาบาลสงฆ์

ทีทีไอบี TTIB CSR โรงพยาบาลสงฆ์

แชร์โพสต์นี้

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart