รับฟรี! ประกันภัยอุบัติเหตุ

ประกันภัยกลุ่ม 'สงกรานต์คลายร้อน' (ไมโครอินชัวรันส์)
โดย บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
รับประกันภัยโดย
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

ขออภัยสิทธิ์เต็มจำนวนแล้ว


ประกันอุบัติเหตุสงกรานต์คลายร้อน ฟรี


เงื่อนไขการทำประกันภัย
 • อายุ 15 – 70 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย
 • ให้ความคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2567 (30 วัน) 
 • ผู้รับประโยชน์ : ทายาทโดยธรรม
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยอิงข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • ผู้เอาประกันภัยแต่ละรายมีสิทธิ์ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพียง 1 กรมธรรม์ ต่อผู้ประกอบการ 1 ราย เท่านั้น เงื่อนไขการรับประกันภัยอื่นเป็นไปตามที่บมจ. กรุงเทพประกันภัยเป็นผู้กำหนด
 • สงวนสิทธิ์ให้ความคุ้มครอง เฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ให้ข้อมูลสำหรับการออกกรมธรรม์อย่างถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น
ขั้นตอนการแจ้งเคลมอุบัติเหตุ
 • การเบิกค่ารักษาพยาบาล ต้องสำรองจ่ายทุกกรณี และนำใบเสร็จตัวจริง + ใบรับรองแพทย์ตัวจริง ส่งเบิกอีกครั้ง
 • โทร. เข้าสายด่วนของ BKI เพื่อแจ้งเคลม โทร 02-285-8888 หรือ 1186 ติดต่อเจ้าหน้าที่ แจ้งว่าเคลมอุบัติเหตุ “ไมโครอินชัวรันส์ สงกรานต์เที่ยวได้อุ่นใจ 2567” 
 • เจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูลเพื่อแนะนำขั้นตอนตามลำดับ จากนั้นแจ้งสถานะกลับอีกครั้ง
 • ท่านสามารถศึกษาเงื่อนไขการรับประกันภัยกรมธรรม์ฉบับนี้ได้ที่ :
  https://www.bangkokinsurance.com/download/Agreement_file/PASK24MI.pdf

  *บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยทุกกรณี หากผู้เอาประกันภัยแจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ*


To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart