นินนินให้ ส่งเสริมการป้องกันอุบัติภัย ร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

7 สิงหาคม ค.ศ. 2023 โดย
Administrator 2

นินนินให้ส่งเสริมการป้องกันอุบัติภัย ร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 บริษัท ทีที อันชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ภายใต้ ‘โครงการทีทีไอบี ประกันดีต่อใจ 2566’ หรือ ‘โครงการนินนินให้ ปี 2’ ได้ร่วมมือกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันอุบัติภัย คุณสถิติ วงศ์ฝั้น (ผู้จัดการทั่วไป) และตัวแทนพนักงานจากบริษัท ฯ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และบริจาคอุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยให้แก่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ ถังดับเพลิง, เสื้อกั๊กจราจรสะท้อนแสง, กล่องอุปกรณ์ปฐมพยาบาล, น้ำดื่ม และข้าวสาร โดยมี คุณธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ (ผู้อำนวยการสำนัก), 
จ.ส.ต.ทศพล คำบุญมา (เลขานุการสำนัก)
และตัวแทนเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนในการรับมอบสิ่งของ
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ทางโครงการฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการร่วมป้องกันสาธารณภัย และการป้องกันเหตุร้ายไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ซึ่งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันเหตุ ระงับเหตุ และฟื้นฟู-สงเคราะห์ให้แก่ประชาชน และชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเหตุเล็กหรือใหญ่ เมื่อได้รับแจ้งมีความพร้อมสูงในการลงพื้นที่และให้ความช่วยเหลือทันเวลา และมีความชำนาญในการให้ความช่วยเหลือที่ถูกต้องตามเหตุต่าง ๆ ที่ได้รับแจ้ง อาทิ การรับเหตุไฟฟ้าลัดวงจร-เพลิงไหม้, การจับสัตว์มีพิษ ฯลฯ การสนับสนุนครั้งนี้จึงสนับสนุนด้านอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้สะดวกมากยิ่งขึ้น

คุณธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ (ผู้อำนวยการสำนัก) ได้กล่าวถึงการทำงานของหน่วยงานว่า เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ตามระบบมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมีการฝึกฝนการเข้าช่วยเหลือประชาชนอยู่ตลอด ทำให้เจ้าหน้าที่มีความชำนาญและปลอดภัยเมื่อปฏิบัติงานที่หน้างาน หน่วยงานเองก็มีการรับสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ การสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ อาทิ แผนประกันภัยของเจ้าหน้าที่ การจ่ายเงินเยียวยา ฯลฯ และการช่วยเหลือประชาชน เช่น การเยียวยา-ฟื้นฟูประชาชน เพราะว่าหน่วยงานมีศูนย์ในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับเหตุ และในเร็ว ๆ นี้ก็มีวางแผนโรงการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติม
ด้าน ‘โครงการนินนินให้ ปี 2’ เราดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องในปีนี้ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่คนในสังคมให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น โดยประเมินจากความจำเป็นและความต้องการรับการสนับสนุนของหน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ และจัดสรรการสนับสนุนให้เหมาะสม เช่นเดียวกันกับการร่วมมือกับ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในครั้งนี้ ที่เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอุปกรณ์ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกและบรรเทาความทุกข์ของประชาชน

ติดตามการให้ ของ “โครงการนินนินให้ ปี 2” ในครั้งต่อ ๆ ไปตลอดปี 2566 นี้ได้ที่ช่องทางของ
บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ Facebook page: TT Insurance Broker,
Line official @TTIB และ http://www.ttib.co.th
แชร์โพสต์นี้

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart