โครงการทีทีไอบี ประกันดีต่อใจ ปี 2565

7 กรกฎาคม ค.ศ. 2023 โดย
Administrator 2

โครงการทีทีไอบี ประกันดีต่อใจ ปี 2565

(NIN-NIN HAI)

       บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด นายหน้าประกันภัยสัญชาติญี่ปุ่น ภายใต้บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด จัดโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่าน “โครงการทีทีไอบี ประกันดีต่อใจ ปี 2565” หรือ “โครงการนินนินให้ (NIN-NIN HAI)” ภายใต้แนวคิดการเป็นองค์กรที่เป็นหนึ่งเดียวกับสังคมไทย ด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่วนเล็กๆ ในสังคม และร่วมส่งต่อโอกาสที่ดีเพื่อผลักดันให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี โดยผู้บริหาร นำโดยคุณโชเฮอิ โคอิเดะ (ประธานบริษัท), คุณวันชัย บูรณศิริ (รองประธานบริษัท) และพนักงานทุกส่วนได้มีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการนี้ให้เกิดขึ้น สำหรับชื่อ “โครงการนินนินให้” นั้นมีที่มาจาก “น้องนินนิน” มาสคอตนินจาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ขององค์กร และคำว่า “ให้” ในภาษาไทยที่สื่อถึงการส่งมอบ การหยิบยื่น และพ้องเสียงกับ “はい” (ไฮ่) ในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายว่า “ใช่, ครับ” สื่อถึงการตอบรับ เห็นด้วย จึงเป็นความหมายโดยรวมของโครงการเพื่อสื่อสารถึงความตั้งใจในการส่งมอบสิ่งที่ดีจาก บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด แก่สังคมโดยมี “นินนิน” เป็นตัวแทนของคนในองค์กรทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันให้เกิดโครงการ “แห่งการให้” นี้ขึ้น
 
        การวางแผน ‘โครงการนินนินให้’ ครั้งนี้ตระหนักถึงการกระจายโอกาสที่หลากหลายรอบด้าน สอดคล้องกับแนวคิด ESG การให้ความความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จึงเกิดเป็นรูปแบบโครงการต่อเนื่องเพื่อสาธารณประโยชน์ตลอดปี 2565 ที่ประกอบไปด้วยโครงการย่อยด้านต่างๆ โดยมีทั้งโครงการที่ริเริ่มและจัดทำจากทางบริษัทฯ และโครงการที่ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ เพื่อผนึกกำลังในการพัฒนาสังคม อาทิ โครงการร่วมบริจาคอุปกรณ์ป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19, โครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นสนับสนุนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียว มุ่งสู่สังคมแห่งความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ร่วมมือกับสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของจำเป็น เพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์, โครงการสนับสนุนชุดปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ทางการจราจรแก่สถานีตำรวจนครบาล เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และป้องกันอุบัติภัยทางจราจร ฯลฯ
 
        หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง การลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมจึงเป็นไปโดยสะดวกมากขึ้น จึงได้ประเดิมโครงการแรก ประจำปี 2565 กับ “โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของจำเป็นเพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์” โดยจะมีขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่จะถึงนี้ ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
 
        คุณโชเฮอิ โคอิเดะ (President) ได้กล่าวถึงความตั้งใจในการจัดทำโครงการในครั้งนี้ว่า “บริษัท ทีที อินชัวรันซ์โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ของเราเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยครับ ด้วยตัวธุรกิจเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ ชีวิต และทรัพย์สินของผู้คน แม้ว่าบริษัทแม่ของเราจะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น หรือตัวผมเองที่เป็นชาวญี่ปุ่น แต่องค์กรเล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งครับ ไม่เพียงการบริหารงานภายในองค์กร และดำเนินกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาล แต่เราศึกษาวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศไทย และพร้อมจะผลักดันให้เกิดแรงขับเคลื่อนที่ดีในทุกๆ ด้านพร้อมกันกับการพัฒนาธุรกิจให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าชาวไทย และต่างชาติในประเทศไทย จึงหวังใจว่าการริเริ่มโครงการต่างๆ ของเราจะสร้างประโยชน์คืนสู่สังคมไทยได้ส่วนหนึ่งครับ”

        นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการด้านการประกันภัยด้วยความซื่อตรงแก่ลูกค้าเสมอมาแล้ว บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เชื่อว่าการได้เป็นส่วนเล็กๆ ในการช่วยเหลือสังคมเป็นช่องทางหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกต่อสังคม ส่งผลต่อภาพรวมระยะยาว พร้อมไปกับการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ติดตามโครงการ “นินนินให้” ไปด้วยกันตลอดปี 2565 นี้ได้ที่ช่องทางของเรา

ช่องทางการติดต่อ:
บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่: 44/1 ชั้น 15 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Website: www.ttib.co.th 
Call Center: 02-248-4848 
Facebook page: www.facebook.com/TTIBbroker 
Line official: @TTIB


แชร์โพสต์นี้

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart