(จ่าย) ไม่ไหว อย่า (ฝ่า) ฝืน อัพเดตค่าปรับ 'กฎหมายจราจร' ฉบับใหม่ 2565

4 กรกฎาคม ค.ศ. 2023 โดย
Administrator 2

(จ่าย) ไม่ไหวอย่า (ฝ่า) ฝืน 
อัพเดตค่าปรับ ‘กฎหมายจราจร’ ฉบับใหม่ 2565

          ยกระดับความเข้มงวดบนท้องถนนเมืองไทยอีกครั้ง สำหรับการประกาศ ‘กฎหมายจราจรทางบกฉบับใหม่’ และมีผลบังคับใช้ในวันนี้ 5 กันยายน 2565 เป็นวันแรกครับ ซึ่งประกาศครั้งนี้มีการปรับเพิ่มโทษในหลายกรณีด้วยกันเพื่อรณรงค์ให้เกิดความตระหนักทางกฎหมายและป้องกันผู้ที่กระทำผิดซ้ำ ๆ ขับเคลื่อนให้ประชาชนได้รักษากฎและวินัยทางจราจรเคร่งครัดขึ้น และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการสูญเสียของผู้ขับขี่ และผู้ใช้ทางทุกคน วันนี้ ‘น้องนินนิน’ จึงรวบรวมข้อมูลเข้ามาเพื่อให้ได้อัพเดตเป็นความรู้ทางกฎหมายตามกฎหมายจราจรล่าสุดของบ้านเราครับ การเปลี่ยนแปลงมีหลายข้อด้วยกัน และโทษที่ต้องได้รับก็ไม่เบาเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นโทษจำคุกและโทษปรับ บอกเลยครับว่า (จ่าย) ไม่ไหวอย่า (ฝ่า) ฝืน ทางที่ดีเราควรศึกษากฎหมาย และตั้งใจปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบอยู่เสมอ นอกจากจะไม่ต้องรับโทษแล้ว ยังทำให้การจราจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัยสำหรับทุกคนครับ

กฎหมาย จราจร

เพิ่มโทษปรับข้อหาที่เป็นปัจจัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
       การปรับกฎหมายจราจรฉบับใหม่ เพิ่มอัตราโทษปรับความผิดตามกฎหมายจราจร ในข้อหาที่เป็นปัจจัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการสูญเสียของผู้ขับขี่ และผู้ใช้ทาง เรียกว่าเพิ่มโทษขึ้นเป็นเท่าตัวจากโทษเดิมครับ ได้แก่

- ขับรถเร็วเกินกำหนด ปรับไม่เกิน 4,000 บาท
- ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง ปรับไม่เกิน 4,000 บาท
- ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ปรับไม่เกิน 4,000 บาท
- ขับรถย้อนศร ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
- จอดรถในที่ห้ามจอด ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
- ไม่สวมหมวกนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
- ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
- ขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่น อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โทษเมาแล้วขับ
          เพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่กระทำผิดซ้ำ ข้อหาเมาแล้วขับ หากเป็นการกระทำผิดครั้งแรกจะมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากทำผิดซ้ำภายใน 2 ปี นับแต่วันที่กระทำความผิดครั้งแรก เพิ่มอัตราโทษเป็นจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับ 50,000 – 100,000 บาท และศาลจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอการรัดเข็มขัดนิรภัย-คาร์ซีท
         มีการกำหนดเรื่องการรัดเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารโดยละเอียดครับ โดย กำหนดให้รถที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยได้ ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถตู้ ฯลฯ กรณีเป็นรถกระบะ ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารที่นั่งตอนหน้า ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย แต่หากกรณีรถกระบะสองตอน (4ประตู) ผู้โดยสารตอนหลัง ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย ด้วย หากฝ่าฝืนไม่รัดเข็มขัด ตามกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
       ส่วนการนั่งบริเวณแคป หรือนั่งท้ายกระบะ นั่งได้โดยไม่ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยครับ โดยจะมีประกาศออกมาเพิ่มเติมเรื่องจำนวนผู้โดยสารและวิธีการนั่งในลักษณะที่ปลอดภัยออกมาอีกครั้ง ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2565 อย่างไรก็ตามผู้ขับขี่ต้องขับด้วยความเร็วตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนดนะครับ
        สำหรับเรื่องที่นั่งนิรภัย หรือ คาร์ซีท สำหรับเด็กเล็กอายุไม่เกิน 6 ปี สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนประชุมเพื่อกำหนดมาตรฐาน และลดอัตราภาษีของที่นั่งนิรภัย และวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่ไม่สามารถใช้ที่นั่งนิรภัยได้อีกครั้ง และจะประกาศเรื่องการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กให้แล้วเสร็จภายใน 4 ธันวาคม 2565 เช่นเดียวกัน จึงยังไม่มีผลบังคับใช้ตอนนี้ครับโทษการมั่วสุม-แข่งรถในทางหรือที่สาธารณะ
         มีการกำหนดโทษเพิ่มเติมสำหรับความผิดของการรวมกลุ่มพยายามแข่งรถ โดยกำหนดว่า ผู้ที่ร่วมกลุ่มหรือมั่วสุมในทางหรือสาธารณสถานใกล้ทาง พร้อมด้วยรถตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป หากมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ นัดหมายเพื่อแข่งรถกันมาก่อน หรือ รถที่รวมกลุ่มมีการดัดแปลง/ปรับแต่งรถที่มีสภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ มีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดอันแสดงให้เห็นว่าจะทำการแข่งรถในทาง ถือว่าใความผิดฐานพยายามแข่งรถในทาง ต้องระวางโทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานแข่งรถในทาง (การแข่งรถในทาง ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000 - 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ) และมีการเพิ่มโทษสำหรับผู้จัด ชักชวน โดยกำหนดโทษใหม่สำหรับผู้โฆษณา ประกาศ ชักชวน ให้มีการแข่งรถ จากอัตราโทษเดิม จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000 - 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เพิ่มเป็นโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 10,000 - 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
         นอกจากนั้นยังมีกำหนดโทษใหม่สำหรับร้านรับแต่งรถ หากรถนั้นถูกนำไปใช้แข่งรถในทาง ต้องรับโทษในฐานะผู้สนับสนุน คือ ต้องระวางโทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานแข่งรถในทาง (การแข่งรถในทางระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000 - 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)รถที่อยู่ในสภาพไม่แข็งแรงและอาจเป็นอันตราย
         ในกรณีที่รถมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงและหากให้ใช้รถต่อไปอาจเกิดอันตรายได้ ผู้ขับขี่ต้องนำให้พ้นทางเดินรถโดยเร็วที่สุด เจ้าหน้าที่สามารถมีคำสั่งให้เคลื่อนย้ายรถ และติดเครื่องหมายแสดงคำสั่งห้ามให้ใช้รถนั้นไว้ที่ตัวรถในลักษณะที่เห็นได้อย่างชัดเจนได้ และเจ้าหน้าที่ยังสามารถออกคำสั่งให้นำไปซ่อมแซมได้ หากมีการฝ่าฝืนคำสั่ง ผู้กระทำผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 4,000 บาท        แม้ว่าเรื่องโทษหรือค่าปรับจะเป็นประเด็นที่ทำให้คนอื่นตัวไว แต่แท้ที่จริงแล้ว เรื่องความปลอดภัยควรเป็นเรื่องแรกเลยนะครับที่เราควรตระหนักไว้เสมอเมื่อใช้รถ ใช้ถนน ต้องมีความพร้อมทั้งผู้ขับขี่และรถ รวมไปถึงการใช้งานที่ถูกต้องอยู่เสมอครับ หากต้องการทราบรายละเอียดทั้งหมดของกฎหมายฉบับใหม่ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ และสำหรับใครที่กำลังมองหาความมั่นใจเพิ่มเติมในการขับขี่อย่างประกันรถยนต์ ต่อพรบ.รถยนต์ สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราได้นะครับ ‘น้องนินนิน’ และพี่ ๆ ทีมงานพร้อมให้บริการครับ Facebook page: TT Insurance Broker, Line official: @TTIB หรือโทร 02-248-4848 ทุกวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น. ครับ
#กฎหมายจราจร #ค่าปรับจราจร #ประกันรถ #TTIBประกันดีต่อใจ #บริการว่องไวใส่ใจคุณ

ที่มา:
https://www.facebook.com/royalthaipolice
https://www.thansettakij.com/motor/539150
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/028/T_0005.PDF


แชร์โพสต์นี้

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart