รู้ยัง? ป้ายทะเบียนรถยนต์ซีดทำใหม่ฟรี

17 กรกฎาคม ค.ศ. 2023 โดย

ป้ายทะเบียนรถยนต์ซีดทำใหม่ฟรี

​กรมการขนส่งทางบกมีโครงการให้เจ้าของรถที่แผ่นป้ายทะเบียนรถซีดจางมาเคลือบสีใหม่ฟรี ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับอย่างดีในปีที่ผ่านมา ทำให้ปีนี้ (2565) ได้มีการดำเนินการต่อเนื่อง และขยายเวลาให้เข้ามารับบริการได้ถึงปลายปี ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ซึ่งถือเป็นข่าวดีของเจ้าของรถที่พบกับปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนซีดจาง แตกลายงา ซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องของความสวยงามเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.รถยนต์
ตัวแผ่นป้ายทะเบียนรถถือเป็นเอกสารราชการอย่างหนึ่ง หากเพิกเฉยไม่ดำเนินการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถที่ชำรุดเสียหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลง-ดัดแปลงตามที่ตนเองต้องการ ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 โดยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรืออาจเกี่ยวกับเรื่องปลอมแปลงเอกสาร อัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี ปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท

การเข้ารับบริการเคลือบสีแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ฟรีนั้น กรมการขนส่งทางบกจะออกหนังสือแจ้งเจ้าของรถโดยตรงเพื่อให้นำแผ่นป้ายทะเบียนรถมาเคลือบสีใหม่ หรือเจ้าของรถสามารถตรวจสอบหมวดแผ่นป้ายทะเบียนสีหลุดลอกง่าย ซีดจาง ได้ด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th/th หรือ https://bit.ly/3Fjon3B เพื่อดำเนินการเคลือบสีโดยไม่ต้องรอหนังสือจากกรมการขนส่งทางบก ส่วนใหญ่ป้ายทะเบียนซีดจางจะพบในหมวด 3กก-4กฆ กรุงเทพมหานคร และบางหมวดของต่างจังหวัด หรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1584


หลักฐานที่ต้องใช้ ได้แก่
1. คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง หรือสำเนา
2. บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถฉบับจริง กรณีเป็นนิติบุคคลให้ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
3. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (สำหรับเจ้าของรถที่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง และมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน)
สถานที่ติดต่อเข้ารับบริการ และระยะเวลาดำเนินการ
1. กรมการขนส่งทางบก งานแผ่นป้ายทะเบียนรถ อาคาร 7  
(ระยะเวลาดำเนินการ : สามารถรอรับได้ภายในวันที่ติดต่อทันที)
2. สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนหรืออยู่ในความรับผิดชอบ 
(ระยะเวลาดำเนินการ : สำนักงานขนส่งส่งแผ่นป้ายทะเบียนมาเคลือบสีที่กรมการขนส่งทางบก ใช้ระยะเวลาดำเนินการรวมจัดส่งไม่เกิน 7 วันทำการ) 
โดยช่วงการส่งแผ่นป้ายเพื่อเคลือบสีใหม่ เจ้าของรถจะได้รับใบนัดรับแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นหลักฐานชั่วคราวเพื่อใช้แสดงแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถที่อยู่ระหว่างส่งเคลือบสีได้ แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ต้องการเคลือบสีใหม่ต้องผ่านการทำความสะอาดเบื้องต้น และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เช่น ไม่บิดงอ ไม่เจาะรู เป็นต้น ส่วนแผนป้ายทะเบียนที่ซีดจาง หรือเป็นลายงา มาจากสาเหตุอื่นๆ เช่นการขัดล้างที่ไม่ถูกวิธี หรือสีหลุดลอกจากการใช้งาน สามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ทดแทนของเดิมได้ โดยมีค่าใช้จ่ายแผ่นป้ายละ 100 บาท

ท่านใดที่ป้ายทะเบียนรถยนต์ซีดจาง อย่าพลาดโอกาสดีๆ แบบนี้นะครับ ส่วนท่านที่กำลังมองหาประกันรถยนต์ราคาดี๊ดี เดือนนี้ทาง TTIB มีแพ็คเกจพิเศษ สำหรับประกันชั้น 2+ เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 5,499 บาทต่อปี 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง หรือเงื่อนไขการทำประกันภัยรถยนต์ ได้ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยรถยนต์ของ TT Insurance Broker ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ช่องทางการติดต่อ Facebook page: TT Insurance Broker, Line official @TTIB, www.ttib.co.th หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-248-4848 วันจันทร์-ศุกร์ในเวลาทำการ 08.30-17.00 น.


#ทะเบียนรถยนต์ซีด #ประกันรถยนต์ #TTIBประกันดีต่อใจ #บริการว่องไวใส่ใจคุณ
ที่มา :www.dlt.go.th

แชร์โพสต์นี้

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

Added to cart