ลูกค้ารายบุคคล
ลูกค้ากลุ่มบริษัท
เช็คค่าเบี้ยตอนนี้เลย!
แนะนำรถของคุณให้เรารู้จักหน่อย!
ยี่ห้อรถ
หรือ ค้นหายี่ห้อรถ คลิก!
นี่แหละรถฉัน

อ่านไวไว เข้าใจง่าย

ประกันรถยนต์คุ้มครองอะไรบ้าง?

ชนแบบไม่มีคู่กรณี

ซ่อมรถเราเมื่อขับชนสิ่งของ เช่น ต้นไม้ ฟุตบาท กำแพงหรือถูกเฉี่ยวชนแล้วคู่กรณีหนี

ชนแบบมีคู่กรณี

ซ่อมเขาซ่อมเรา

ไฟไหม้

คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้

รถสูญหาย/ถูกโจรกรรม

คุ้มครองเมื่อรถหาย หรือ ถูกขโมย

ภัยธรรมชาติ

คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ

ประกันตัวผู้ขับขี่

มีค่าประกันตัวผู้ขับขี่

คุ้มครองคนในรถเรา

คุ้มครองประกันอุบัติเหตุ คนในรถเราและมีค่ารักษาพยาบาลให้

คุ้มครองคู่กรณี

คุ้มครองการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและทรัพย์สินของคู่กรณี

เข้าใจตรงประเด็น เห็นภาพมากยิ่งขึ้น

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง ประเภท 1 ประเภท 2+ ประเภท 3+ ประเภท 3
คุ้มครองตัวรถ
ที่เอาประกันภัย
ชนแบบไม่มีคู่กรณี
ชนแบบมีคู่กรณี
ไฟไหม้
รถสูญหาย/ถูกโจรกรรม
ภัยธรรมชาติ *
คุ้มครอง
บุคคลที่สาม
การบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ทรัพย์สิน
คุ้มครองพิเศษ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ค่ารักษาพยาบาล
ประกันตัวผู้ขับขี่
คุ้มครองตัวรถที่เอาประกันภัย ประเภท 1 ประเภท 2+ ประเภท 3+ ประเภท 3
ชนแบบไม่มีคู่กรณี
ชนแบบมีคู่กรณี
ไฟไหม้
รถสูญหาย/ถูกโจรกรรม
ภัยธรรมชาติ *
คุ้มครองบุคคลที่สาม ประเภท 1 ประเภท 2+ ประเภท 3+ ประเภท 3
การบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ทรัพย์สิน
คุ้มครองพิเศษ ประเภท 1 ประเภท 2+ ประเภท 3+ ประเภท 3
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ค่ารักษาพยาบาล
ประกันตัวผู้ขับขี่
*คุ้มครองเฉพาะบางแผน รายละเอียดจะระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัย
ฉันควรทำประกันประเภทไหน?
คลิกตรงนี้เบาเบา เรามีคำตอบให้คุณ