ลูกค้ารายบุคคล
ลูกค้ากลุ่มบริษัท
TH EN
TH EN

ประกันภัย
การปฎิบัติงานตามสัญญา

คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากการทำงานตามสัญญาการก่อสร้าง รวมถึงงานติดตั้งเครื่องจักรที่ต้องติดตั้งในงาน และความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่เกิดจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นด้วย

อ่านเพิ่มเติม 
 ติดต่อสอบถามข้อมูล

ประกันภัย
เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง

คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากการทำงานตามสัญญาการก่อสร้าง รวมถึงงานติดตั้งเครื่องจักรที่ต้องติดตั้งในงาน และความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่เกิดจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นด้วย

อ่านเพิ่มเติม 
 ติดต่อสอบถามข้อมูล

ประกันภัย
เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

คุ้มครองทั้งความเสียหายทางกายภาพของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Hardware) เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ทางการแพทย์ จากการประมาทเลินเล่อ, การขาดความชำนาญ

อ่านเพิ่มเติม 
 ติดต่อสอบถามข้อมูล

ประกันภัย
หม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน

คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของหม้อกำเนิดไอน้ำหรือถังอัดความดัน จากการระเบิดหรือยุบแฟบ (ซึ่งไม่ได้เกิดจากอัคคีภัย) และครอบคลุมความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

อ่านเพิ่มเติม 
 ติดต่อสอบถามข้อมูล

ประกันภัย
เครื่องจักร

คุ้มครองต่อการสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดจากปัจจัยภายใน ต่อเครื่องจักรที่เอาประกันภัยไว้ เช่น การใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์, ความผิดพลาดในการออกแบบ, การขาดความชำนาญ, ไฟฟ้าลัดวงจร, ภัยจากการระเบิดทางฟิสิกส์

อ่านเพิ่มเติม 
 ติดต่อสอบถามข้อมูล