ลูกค้ารายบุคคล
ลูกค้ากลุ่มบริษัท
TH EN
TH EN

ประกันภัย
ประกันความรับผิดของนายจ้าง

คุ้มครองความรับผิดของนายจ้างที่จะต้องรับผิดชอบต่อภัยอันตรายที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้างและความปลอดภัยในที่ทำงาน

อ่านเพิ่มเติม 
 ติดต่อสอบถามข้อมูล

ประกันภัย
แผ่นป้ายโฆษณา และแผ่นป้ายโฆษณานีออน

คุ้มครองป้ายโฆษณา จากอัคคีภัย ฟ้าผ่า การระเบิด ลมพายุ รวมถึงการลักทรัพย์, ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

อ่านเพิ่มเติม 
 ติดต่อสอบถามข้อมูล

ประกันภัย
สำหรับเงิน

คุ้มครองความสูญเสียของเงินอันเกิดจากการโจรกรรม การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์

อ่านเพิ่มเติม 
 ติดต่อสอบถามข้อมูล

ประกันภัย
ความซื่อสัตย์

ประกันภัยที่ชดเชยคุณจากการสูญเสียทางการเงินโดยตรงอันเนื่องจากการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์ของพนักงาน การกระทำต่างๆ ประกอบไปด้วยการปลอมแปลง, การยักยอกเงิน, การลักขโมยหรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อฉ้อโกง

อ่านเพิ่มเติม 
 ติดต่อสอบถามข้อมูล