ลูกค้ารายบุคคล
ลูกค้ากลุ่มบริษัท
TH EN
TH EN
รายละเอียด
คำนวณค่าเบี้ยประกันภัย
สะดวก รวดเร็ว รู้ค่าเบี้ยภายใน 1 นาที
ค่าเบี้ยประกันภัยจะส่งไปยังอีเมล
รายละเอียด
คุ้มครองอะไร?
 • ความคุ้มครองหลัก
  คุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย (ได้แก่ อาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจ (ไม่รวมรากฐาน) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักร เครื่องใช้สำนักงาน รวมทั้งสต็อกสินค้า) อันเกิดจากอัคคีภัย ฟ้าผ่า การระเบิด อากาศยาน ภัยจากการเฉี่ยวหรือการชนของยวดยานพาหนะ ควันไฟ ความเสียหายเนื่องจากน้ำ ภัยจากการนัดหยุดงานหรือการจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย
 • ความคุ้มครองเพิ่มเติม (หมวดที่ 1)
  • ความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากอากาศยาน และภัยจากควัน
  • ความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน้ำ และภัยจลาจลและนัดหยุดงาน
  • ความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว และภัยจากลูกเห็บ
  • ความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากภัยน้ำท่วม
  • ความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
  ในกรณีภัยพิบัติที่ได้รับความคุ้มครองตามหมวดที่ 1 ส่งผลให้เกิดความเสียหายจนไม่อยู่ในสภาพที่ประกอบธุรกิจได้และต้องปิดกิจการเป็นการชั่วคราว บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เป็นรายวัน
 • ความคุ้มครองเพิ่มเติม (หมวดที่ 2)
  • ค่าเช่าที่พักชั่วคราว
  • เงินทดแทนการสูญเสียรายได้/วัน สูงสุด 30 วัน
  • ประกันภัยกระจกติดตั้งถาวรที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคารที่เกิดจาก อุบัติเหตุต่าง ๆ ได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการแตกร้าว
  • ประกันภัยเงินสด ในสถานที่เอาประกันภัยอันเนื่องจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ขยายเพิ่มเติมความสูญเสียหรือความเสียหายของเงิน ภายในลิ้นชักเก็บเงินในเวลาทำการไม่เกิน 5,000 บาทต่อปีกรมธรรม์ และความสูญเสียหรือความเสียหายต่อตู้นิรภัยและ/หรือลิ้นชักเก็บเงิน ไม่เกิน 10,000 บาทต่อปีกรมธรรม์ (วงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน)
  • ประกันภัยโจรกรรมความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ภายในสิ่งปลูกสร้าง (นอกเหนือจากเงินสด) และความเสียหายต่ออาคาร
  • ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามกฏหมาย
4 เหตุผลทำไมต้องทำประกันกับ TTIB

เคลมได้ 24 ชั่วโมง

คุณสามารถแจ้งเคลมได้ด้วยตัวเอง หรือ แจ้งผู้ช่วยด้านการเคลมที่อยู่ข้างคุณตลอด 24 ชั่วโมง

บริการว่องไว

เราดำเนินการทำทุกขั้นตอนให้เร็วทันใจ ตอบสนองอย่างว่องไวที่สุด

ตรงเป้าเข้าประเด็น

เราเปรียบเทียบ และคัดเลือกความคุ้มครอง จากบริษัทประกันอย่างรู้ใจ ตรงจุด และดีที่สุดเพื่อคุณ

มาตรฐานสูง เชื่อถือได้

ด้วยมาตราฐานการทำงาน และความปลอดภัยระดับสากลเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้า