ลูกค้ารายบุคคล
ลูกค้ากลุ่มบริษัท
TH EN
TH EN
รายละเอียด
คำนวณค่าเบี้ยประกันภัย
สะดวก รวดเร็ว รู้ค่าเบี้ยภายใน 1 นาที
ค่าเบี้ยประกันภัยจะส่งไปยังอีเมล
รายละเอียด
ประกันสำหรับโรงแรม ประกันสำหรับธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่นิยมทำมี 2 ประเภท คือ
 1. ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance) ประกันที่คุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกกรณีจากอุบัติเหตุที่เราไม่ได้คาดคิดที่จะเกิดขึ้นกับอาคารและทรัพย์สิน เช่น ถูกขโมย ภัยจากการจลาจล ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยธรรมชาติ ภัยอื่นๆที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์
  คุ้มครองอะไร?
  • ตัวอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดของอาคาร (รวมรากฐาน) โรงแรม รั้ว ประตู ป้อมยาม ถนน ที่จอดรถ
  • เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา ฝ้าเพดาน ผนังเบา กระจกอาคาร กระจกอื่นๆ
  • เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์
  • ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ระบบอิเล็คทรอนิค ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ ระบบจ่ายความเย็น ระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง
  • อุปกรณ์งานควบคุมระบบต่างๆ สต็อกต่างๆ
  • ทรัพย์สินซึ่งเป็นของผู้เอาประกันภัย หรือผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบหรือถือว่าควรรับผิดชอบ (ไม่รวมน้ำในสระ)
 2. ประกันความรับผิดชอบต่อสาธารณชน (Public Liability Insurance)การประกันภัยต่อบุคคลภายนอก เช่น คุ้มครองในกรณีสิ่งของจากในโรงแรมตกใส่รถบุคคลอื่นทำให้เกิดความเสียหาย เป็นต้น
  คุ้มครองอะไร?
  • ชดใช้สำหรับความเสียหายแก่ชีวิต หรือร่างกาย
  • ชดใช้สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สิน
4 เหตุผลทำไมต้องทำประกันกับ TTIB

เคลมได้ 24 ชั่วโมง

คุณสามารถแจ้งเคลมได้ด้วยตัวเอง หรือ แจ้งผู้ช่วยด้านการเคลมที่อยู่ข้างคุณตลอด 24 ชั่วโมง

บริการว่องไว

เราดำเนินการทำทุกขั้นตอนให้เร็วทันใจ ตอบสนองอย่างว่องไวที่สุด

ตรงเป้าเข้าประเด็น

เราเปรียบเทียบ และคัดเลือกความคุ้มครอง จากบริษัทประกันอย่างรู้ใจ ตรงจุด และดีที่สุดเพื่อคุณ

มาตรฐานสูง เชื่อถือได้

ด้วยมาตราฐานการทำงาน และความปลอดภัยระดับสากลเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้า