ลูกค้ารายบุคคล
ลูกค้ากลุ่มบริษัท
TH EN
TH EN
รายละเอียด
คำนวณค่าเบี้ยประกันภัย
สะดวก รวดเร็ว รู้ค่าเบี้ยภายใน 1 นาที
ค่าเบี้ยประกันภัยจะส่งไปยังอีเมล
รายละเอียด
ประกันสำหรับคอนโดมิเนียม คอนโดมิเนียม แบ่งการถือครองกรรมสิทธิ์ออกเป็น 2 ส่วนคือ กรรมสิทธิ์ทรัพย์สินส่วนบุคคล และ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลาง
 • ทรัพย์สินส่วนกลาง หมายถึง โครงสร้างภายนอก รวมถึงพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ รั้ว ฝ้าเพดาน ผนังโดยรอบ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึง ลิฟต์และ งานระบบต่างๆสระว่ายน้ำ พื้นที่ดาดฟ้า ฟิตเนสภายในคอนโด เป็นต้น ซึ่งพื้นที่ส่วนกลางนี้จะอยู่ในความดูแลของนิติบุคคลคอนโดมิเนียม
 • ทรัพย์สินส่วนบุคคล หมายถึง ห้องพัก ตามที่มีระบุไว้ในโฉนดที่ได้รับจากผู้ประกอบการเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อบแล้ว ซึ่งในโฉนดจะระบุ ห้องพัก ขนาดของห้องพัก ความกว้างความยาว พื้นที่ใช้สอยบริเวณระเบียง และถ้าคอนโดบางแห่งที่ซื้อคอนโดและรวมถึงที่จอดรถด้วย ภายในโฉนดก็จะระบุขนาดที่จอดรถลงไปด้วย

และเนื่องจากคอนโดมิเนียมมีหลายส่วน ประกันสำหรับธุรกิจคอนโดมิเนียม จึงเป็นประกันภัยที่จะต้องมีการระบุขอบเขตความคุ้มครองให้ชัดเจนว่า ประกันภัยที่ทำนั้นให้ความคุ้มครองในส่วนไหนบ้าง
ประกันสำหรับคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่นิยมทำมี 2 ประเภท คือ
 1. ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance) ประกันที่คุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกกรณีจากอุบัติเหตุที่เราไม่ได้คาดคิดที่จะเกิดขึ้นกับอาคารและทรัพย์สิน เช่น ลักทรัพย์ ภัยจากการจลาจล ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยธรรมชาติ ภัยอื่นๆที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์
  คุ้มครองอะไร?
  • ทรัพย์สินส่วนกลาง
  • ทรัพย์ส่วนบุคคล
 2. ประกันความรับผิดชอบต่อสาธารณชน (Public Liability Insurance)การประกันภัยต่อบุคคลภายนอก เช่น คุ้มครองในกรณีสิ่งของจากในคอนโดเราตกใส่รถบุคคลอื่นทำให้เกิดความเสียหาย เป็นต้น
  คุ้มครองอะไร?
  • ชดใช้สำหรับความเสียหายแก่ชีวิต หรือร่างกาย
  • ชดใช้สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สิน
4 เหตุผลทำไมต้องทำประกันกับ TTIB

เคลมได้ 24 ชั่วโมง

คุณสามารถแจ้งเคลมได้ด้วยตัวเอง หรือ แจ้งผู้ช่วยด้านการเคลมที่อยู่ข้างคุณตลอด 24 ชั่วโมง

บริการว่องไว

เราดำเนินการทำทุกขั้นตอนให้เร็วทันใจ ตอบสนองอย่างว่องไวที่สุด

ตรงเป้าเข้าประเด็น

เราเปรียบเทียบ และคัดเลือกความคุ้มครอง จากบริษัทประกันอย่างรู้ใจ ตรงจุด และดีที่สุดเพื่อคุณ

มาตรฐานสูง เชื่อถือได้

ด้วยมาตราฐานการทำงาน และความปลอดภัยระดับสากลเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้า