ลูกค้ารายบุคคล
ลูกค้ากลุ่มบริษัท
TH EN
TH EN
ธุรกิจประกันภัยภายใต้ บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จํากัด

บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด และ บริษัท ทีที ไลฟ์ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2548 โดยเป็นกลุ่มบริษัท ร่วมภายในเครือของ บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จํากัด บริษัท โตโยต้า ทูโช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) และกลุ่มตระกูลเชาว์วิศิษฐ์

จากการที่กลุ่มบริษัท โตโยต้า ทูโช ได้ดําเนินธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทต่างๆที่หลากหลาย ทั้งยังมีเครือข่ายทางธุรกิจที่กระจายอยู่ทั่วโลก ทําให้กลุ่มบริษัทประกันภัย ภายใต้เครือข่ายของ โตโยต้า ทูโช เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทประกันภัยที่มีความมั่นคง และน่าเชื่อถือที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยเรามุ่งมั่นที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ในกลุ่มประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งแบบรายบุคคล และกลุ่มบริษัท

นอกเหนือจากบริษัทในเครือโตโยต้าที่ดําเนินธุรกิจเกื้อหนุนกันอยู่ในเครือข่ายทั้งหมดแล้ว บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท ทีที ไลฟ์ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ยังได้รับความไว้วางใจจากกลุ่ม บริษัทชั้นนําระดับโลกด้วยบริการที่รวดเร็ว สร้างสรรค์และครอบคลุมทุกความต้องการ จึงทําให้เราเป็นบริษัทประกันที่ให้บริการด้านประกันชีวิตกลุ่มที่อยู่ในระดับต้นๆ ของประเทศไทย
เกี่ยวกับโตโยต้า ทูโช
บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จํากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2500 ภายใต้ชื่อ บริษัท โตโยดะ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อจุดมุ่งหมายที่จะทําธุรกิจนําเข้าสินค้า อะไหล่โรงงาน และยางจากประเทศญี่ปุ่น โดยสํานักงานใหญ่แห่งแรกตั้งอยู่บนหัวมุมถนนพัฒน์พงษ์ และถนนสีลม ซึ่งในเวลานั้นนับเป็นย่านที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนการค้าขายกับต่างประเทศ เปิดดําเนินการ ด้วยพนักงาน 27 คน

ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ เป็นเวลากว่า 60 ปีแล้วที่บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จํากัด ได้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา จนเติบโตมาเป็นผู้นําทางธุรกิจนําเข้าและส่งออก ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจบริการ และธุรกิจค้าปลีก-ส่ง ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ซึ่งตอนนี้เราได้ร่วมมือกับบริษัทพันธมิตร ในไทยอีก 79 บริษัท และ บริษัท โตโยต้า ทูโช คอร์ปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่มีบริษัทในเครือ อีก 90 ประเทศทั่วโลก มุ่งสู่การทําธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราด้วยคุณภาพ และบริการที่สมบูรณ์แบบตามปรัชญาของเรา
 
กลุ่มธุรกิจภายใต้
บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จํากัด
เหล็กแปรรูป, อะไหล่ยนต์ และโลจิสติกส์, เครื่องจักรกลโรงงาน, อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์และเคมีภัณฑ์, ประกันภัย, รถยนต์, บริหารจัดการ, อาหารและ เครื่องอุปโภคบริโภค, โตโยสึ เจแปน เฟสติวัล